Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực GTVT.

Ngày 25/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải;

Tại Quyết định này, có danh mục 01 thủ tục hành chính và 03 Quy trình nội bộ thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải được phê duyệt, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận một cửa huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo.

2. Quy trình nội bộ thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải đối với:

- Đổi giấy phép lái xe 2 bánh;

- Đổi giấy phép lái xe 4 bánh;

- Trường hợp sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

1. Nay thông báo và triển khai Quyết định số2695/QĐ-UBND ngày 25/10/2023của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (có đính kèm theo)

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 25/10/2023, đến các đơn vị, cá nhân trực thuộc biết, thực hiện.

 

        (Đính kèm Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 25/10/1023

       Danh mục TTHC và Quy trính nội bộ thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ)

                                                                           Nguồn văn bản số 5241/SGTVT-VP ngày 30/10/2023


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 14
Tất cả: 22204139

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp