Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác dự kiến từ ngày 27/02/2023 đên ngày 05/03//2023
  UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:            /LCT-SGTVT
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2023
             
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
  Từ ngày 27/02/2023 ÷ 05/3/2023
             
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai 27/02 07h30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch, các PCT Ban QL TTHC-CT Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh TTHC
07h15 Khảo sát lưu vực Sông Thị Vải – Cái Mép và dự án đường 991B từ QL 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép_869-GM/TU Đ/c Bí thư Tỉnh ủy P.QLCB Đ/c Chí - Giám đốc Sở, Đ/c Tuấn - PGĐ, Đ/c Trường - PQLCB, Cty Portcoast Tập trung tại Phà VT-CG
08h30 Kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch_02/TB-ĐKTr Đoàn kiểm tra theo QĐ số 72 Ttra Sở Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SGTVT TTGDNN Hoàng Anh
09h00 Nghe báo cáo dự thảo CTHĐ thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước_117/GM-UBND Đ/c Vinh - PCT   Đ/c Sơn - PGĐ dự P.301 VPUBT
15h00 Nghe báo cáo các dự án trọng điểm của tỉnh_2101-GM/BCSĐ Đ/c Chủ tịch P.QLCB Đ/c Tuấn - PGĐ Sở dự P.301 VPUBT
 
Thứ ba 28/02 08h00 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung: Dự thảo KH của BTVTU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của BBT về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động VN đi làm việc nước ngoài trong tình hình mới"; Báo cáo tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh... Đ/c Bí thư Tỉnh ủy     Phòng họp BTV
08h00 Tham gia lớp tập huấn Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả năm 2023_350/SCT-QLTM SCT   Văn phòng Sở dự Hội trường B -TTHN
08h00 Kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công bù vênh BTN C19 và thảm lớp BTN C19 hoàn thiện đoạn từ Km0+52,46 - Km1+288,83 gói thầu số 14 dự án TL44B_60/GM-DAGT Ban QLDA CNGT   Đ/c Sơn - PGĐ xử lý Tại công trình
08h30 Hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính_39/GM-STC  Bộ Tài chính     Phòng họp trực tuyến KBNN tỉnh
08h30 Kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch_02/TB-ĐKTr Đoàn kiểm tra theo QĐ số 72 Ttra Sở Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SGTVT TTGDNN Hoàng Anh
13h30 Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 BCH CĐCS CQVPS   Theo giấy mời số 41/GM-SGTVT; 37/GM-SGTVT Hội trường 502
14h00 Họp tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo "Rà soát, điều chỉnh bổ sung QH tổng thể ngành GTVT"- đường bộ và đường thủy nội địa Chủ tịch
Các PCT
PQLCB, PQLKC Ban Giám đốc Sở, P.KHTC, P.QLCB, P.QLKC dự P.301 VPUBT
 
Thứ tư 01/3 07h00 Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 Đ/c Khánh - PCT Bộ CHQS Đ/c Thuận - PGĐ Sở dự Quảng trường CV Bà Rịa
08h30 Kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch_02/TB-ĐKTr Đoàn kiểm tra theo QĐ số 72 Ttra Sở Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SGTVT Trường TCN GTVT
09h30 Nghe báo cáo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đốt rác, phát điện trong khu Tóc Tiên và dự án đốt rác tại Côn Đảo và kết quả triển khai tực hiện đề án quản lý chất thải rắn Đ/c Vinh - PCT Sở TNMT   P.302 VPUBT
14h00 Nghe báo cáo phương án triển khai đầu tư Dự án Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn Giai đoạn 1 và báo cáo về dự án lọc hoá dầu Long Sơn Đ/c Vinh - PCT Sở CT   P.307 VPUBT
14h00 Họp thống nhất tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050_11/GM-SKHĐT Sở KHĐT     Phòng họp tầng 3 Sở KHĐT
15h00 Làm việc với C/ty Vũng Tàu Marina về dự án Bến thuyền du lịch tại KCN Đông Xuyên, TPVT Đ/c Khánh - PCT Ttra tỉnh   P.302 VPUBT
             
Thứ năm 02/3 08h30 Kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch_02/TB-ĐKTr Đoàn kiểm tra theo QĐ số 72 Ttra Sở Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SGTVT Trường TCN GTVT
09h00 Nghe báo cáo Dự án Saigon Atlantic Hotel tại TPVT Đ/c Khánh - PCT Sở KHĐT   P.302 VPUBT
14h00 Họp nghe báo cáo các dự án nhà ở đang vướng mắc Đ/c Vinh - PCT Sở XD   P.307 VPUBT
14h00  Giấy mời họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức xin giao đất thực hiện dự án: dự án Đường vào sân vận động và Trường THCS Quảng Thành; dự án Cầu sông Cầu; dự án Cầu sông Cái_76/GM-STNMT Sở TNMT     Phòng 309
15h30 Nghe báo cáo các dự án cảng tại thị xã Phú Mỹ Đ/c Khánh - PCT P.QLCB   P.301 VPUBT
             
Thứ Sáu 03/3 08h00 Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về xếp, chở hàng hóa vượt quá tải trọng, quá khổ của phương tiện vận tải đường bộ tại khu vực cảng, bến, kho hàng  Thanh tra Sở GTVT   Theo kế hoạch địa bàn TPVT, TPBR, huyện Long Điền
08h30 Nghe báo cáo các dự án trên địa bàn TPBR: Khu đô thị Tây Nam, dự án Cỏ May 1 và 2; Dự án Trung tâm TM và DV tổng hợp Đ/c Khánh - PCT Sở XD   P.302 VPUBT
08h30 Nghe báo cáo các dự án trọng điểm Đ/c Vinh - PCT Sở KHĐT   P.307 VPUBT
08h30 Kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch_02/TB-ĐKTr Đoàn kiểm tra theo QĐ số 72 Ttra Sở Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 72/QĐ-SGTVT TTDN và ĐTSHLX Hải Vân
09h00 Hướng dẫn thực hiện số hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình mới_12/GM-STTTT Sở TTTT   Đ/c Phúc PCVP; Thảo CV tiếp nhận HS; Tuấn CNTT; Oanh CV Văn thư (Thành phần theo GM12) Hội trường TTCNTT
14h00 Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, Nhà đầu tư về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023_11/GM-SDL Sở DL     Hội trường Sở Du lịch
14h00 Nghe báo cáo nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, TP Vũng Tàu và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Long Điền đối với dự án tuyến đường kết nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu_30/GM-SXD Sở XD     Phòng A1
14h00 Giao ban Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng các Sở, ngành, địa phương VPUBT Đ/c Thư CV VPS Đ/c Thạch CVP; Thư CV P.301 VPUBT

 


Hiển thị 1 - 15 of 261 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 18