Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2021
TUẦN 40 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Từ ngày 04/10/2021 ÷ 08/10/2021
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
Thứ hai
04/10
8h00 Họp bàn các giải pháp kiểm tra công tác phòng, chống d5ch ovid-1 tại các KCN , cụm công nghiệp và cảng biển GM 835 Đ/c Vinh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 301
8h30 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án sân bay Hồ Tràm, huyện Đất Đỏ và sân bay Gò Găng, TPVT GM 831 Đ/c Khánh Đ/c Hoàn Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 302
9h30 Nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương GM 834 Đ/c Vinh   Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Hội nghị gặp gỡ và trao đổi thông tin giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với TTr HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, HĐND và UBND các H, TX, TP GM 833 Đ/c Yến
P. Bí thư
  Đ/c Chí GĐ tham dự VPUBT 301
14h00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh BRVT và nghe báo cáo tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá đất có mặt nước tại các phường của thị xã Phú Mỹ GM 828 Đ/c Khánh   Đ/c Tuấn PGĐ xử lý VPUBT 307
14h30 Thỏa thuận hành lang tuyến để xin cắt điện, đấu nối đường điện (dự án Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May) GM 77 BQLDA
chuyên ngành DD
  Đ/c Túc KHTC tham dự 123 Bạch Đằng, Bà Rịa
 
Thứ ba
05/10
7h30 Dẫn đoàn Y Bác sỹ tỉnh Yên Bái di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhứt (Công văn 14326/UBND-VP, ngày 03/10/2021) Sở Y tế   Đ/c Danh TTS (Xe Thanh tra) Hồ Cốc, Xuyên Mộc
8h00 Khảo sát nhu cầu đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nội đồng và tuyến điện hạ thế phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức GM 190 Sở Tài chính   Đ/c Hồng KHTC tham dự Tập trung tại STC, liên hệ đ/c Trí 0933 756 339
8h30 Họp giao ban Ban Giám đốc về công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 (bước 4) Đ/c Chí GĐ Đ/c Phương Ban Giám đốc Sở và đ/c Thạch CVP Phòng đ/c Chí GĐ
14h00 Tiếp xúc cử tri (huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức) trực tiếp và trực tuyến trước kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XV KH 243 Đoàn ĐBQH   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Hội trường B  TTHN
14h00 Họp TTr UBND tỉnh: 1. Nghe Bc đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị Kim Long, huyện Châu Đức; 2. Nghe BC quy hoạch 1/2000 Khu đô thị cù lao Bến Đình Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
16h00 Họp Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-1 tỉnh với các địa phương  Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ tư
06/10
8h00 Khảo sát nhu cầu kinh phí duy tu, sửa chữa, nâng cấp nhựa đường giao thông trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc GM 191 Sở Tài chính   Đ/c Lợi QLKCCL tham dự Tập trung tại STC, liên hệ đ/c Trí 0933 756 339
8h30 Làm việc với Ban QLDAGT khu vực CM-TV và Ban QLDACN Nông nghiệp PTNT về các dự án trọng điểm  Đ/c Vinh   CHƯA CÓ GM VPUBT 307
14h00          
 
Thứ năm
07/10
8h00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9, 9 tháng đầu năm 2021 Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
8h30 Khảo sát, thống nhất vị trí lựa chọn vị trí phù hợp để thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Hải quân để thực hiện dự án Chi đội Kiểm ngư số 2 GM 376 STNMT   Đ/c Lợi QLKCCL tham dự Khu A, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu các cửa Sông Dinh tại xã Long Sơn, TPVT
16h00 Họp Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  CHƯA CÓ GM VPUBT 301
 
Thứ sáu
08/10
8h00          
8h30 Tiếp xúc cử tri (TPVT và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo) trực tiếp và trực tuyến trước kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XV KH 243 Đoàn ĐBQH   Đ/c Thuận PGĐ tham dự Hội trường B  TTHN
14h00 Họp giao ban trực tuyến và trực tiếp BTV Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống Covid-19 Tỉnh Bí thư
Tỉnh ủy
QLVT CHƯA CÓ GM VPUBT 301

 


Hiển thị 1 - 15 of 191 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 13