Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần dự kiến từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2018
       
TUẦN 50 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 10/12/2018 ÷ 14/12/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
10/12
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
7h30
- 8h30
Tiếp và làm việc với doanh nghiệp (các ngày làm việc trong tuần) Đ/c Thảo GĐ   Theo lịch đăng ký Phòng tiếp dân
8h30 Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 19 (cả ngày)  TM 1054R HĐND   Đ/c Dinh PGĐ tham dự VP HĐND 501
14h00 Họp TTr UB thông qua các báo cáo của UBND tỉnh năm 2018 báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 301
 
Thứ ba
11/12
8h00 Dự buổi nói chuyện chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu trong sản xuất và đời sống" SKHCN   Đ/c Trường KHTC tham dự K.s Dic Star, TPVT
8h00 Hội thảo góp ý các báo cáo chuyên đề và tổng kết dự án "Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh BRVT đến năm 2025, tầm nhìn 2035 - phần tài nguyên nước mặt" STNMT   Đại diện phòng KHTC tham dự Phòng họp STNMT
8h30 Hội nghị triển khai các Nghị quyết: GM 415R
ND1. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược An ninh mạng Quốc gia" và Luật An ninh mạng;
ND2. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia"
Tỉnh ủy    + BGĐ dự cả hai nội dung;
 + Dự nội dung 1 (dự kiến 8h30 - 10h15:  Các đ/c Trưởng phòng: Thạch, Tri, Túc, Hoàn, Danh, Sơn; đ/c Tuấn IT, đ/c Oanh VT.
Hội trường A - TTHN
8h30 Họp thống nhất ý kiến, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Công ty CP tập đoàn Đức Long - Gia Lai về thực hiện dự án đường cao tốc đoạn Biên Hòa - Tân Thành - cụm cảng Cái Mép, Thị Vải (giai đoạn 1)  TM 226 R Đ/c Tuấn PGĐ KHTC SKHĐT, Công ty CP tập đoàn Đức Long - Gia Lai, KHTC Phòng họp sở 302
14h00 Nghe báo cáo việc mở tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Bạc Liêu - Vũng Tàu Đ/c 2 Quốc   Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 307
14h00 Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019` Đ/c Tịnh   Đ/c Dinh PGĐ tham dự Hội trường B - TTHN (Chưa thấy  TM)
 
Thứ tư
12/12
8h00 Khai mạc Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) HĐND   Đ/c Thảo GĐ tham dự Hội trường B - TTHN
8h0 Tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 221/QĐTTr về thanh tra toàn diện các dự án dọc kênh Bến Đình, TPVT (từ 12/12 đến 14/12/2018) Thanh tra
tỉnh
  đ/c Lâm TTS tham dự Theo kế hoạch
14h00 Dự Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) HĐND   Đ/c Thảo GĐ tham dự Hội trường B - TTHN
14h00 Xem xét việc bổ sung đầu tư xe chuyên dùng (ưu tiên dùng xăng sinh học) để vận chuyển khách tham quan du lịch tại Côn Đảo của Công ty TNHH Đức Xuân; TM 228 R Đ/c Chí PGĐ QLVT Phòng CSGT, SKHĐT, SDL, UBND huyện Côn Đảo, QLVT, QLKC, Vp TTr Ban ATGT, Công ty TNHH Đức Xuân Phòng họp số 302
 
Thứ năm
13/12
8h30 Dự Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) HĐND   Đ/c Thảo GĐ tham dự Hội trường B - TTHN
8h30 Triển khai quyết định số 2056/QĐ-BGTVT về KH thực hiện thí điểm dịch VCHK kết nối từ Trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố (hợp phần 2) TM 229 Đ/c Chí PGĐ QLVT SDL, CA tỉnh, UBND TPVT, QLVT, QLKC Phòng họp Sở 302
14h00 Học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng Đảng ủy
Sở GTVT
  Tất cả các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GTVT chưa dự lớp do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức Hội trường 502
14h00 Dự Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) HĐND   Đ/c Thảo GĐ tham dự Hội trường B - TTHN
 
Thứ sáu
14/12
8h30 Dự Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) HĐND   Đ/c Thảo GĐ tham dự Hội trường B - TTHN
14h00 Dự Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) HĐND   Đ/c Thảo GĐ tham dự Hội trường B - TTHN
14h00 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" GM 416R Tỉnh ủy    - Ban Giám đốc cùng tham dự Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy
 

 


Hiển thị 1 - 15 of 50 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4