Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 7 năm 2018
       
TUẦN 28 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 09/7/2018 ÷ 13/7/2018
Thứ
ngày
Thời
gian
Nội dung công việc Chủ trì Chuẩn bị
nội dung
Thành phần tham dự Địa điểm
 
Thứ hai
09/7
7h20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT
  Toàn thể CBCC, VC hiện đang làm việc tại Khu Trung tâm HC - CT Sân Trung tâm hội nghị
8h00 Triển khai Ký kết cam kết KSTT tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn cả ngày (theo lịch công tác số 74/LCT-LN) Liên ngành
GTVT-TNMT
  Theo kế hoạch Hiện trường
14h00 Họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Côn Đảo STNMT   Đại diện phòng KHTC tham dự Phòng họp Sở TNMT
14h00 Sinh hoạt định kỳ chi bộ Thanh tra và giao ban công tác thanh tra tháng 7/2018 Đ/c Danh   Theo kế hoạch Hội trường 502
 
Thứ ba
10/7
8h00 Triển khai Ký kết cam kết KSTT tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn cả ngày (theo lịch công tác số 74/LCT-LN) Liên ngành
GTVT-TNMT
  Theo kế hoạch Hiện trường
8h30 Hội thảo giải pháp số hóa hồ sơ văn bản, tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia STTTT   Đại diện VP tham dự + IT tham dự Hội trường C - TTHN
8h30 Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh (cả ngày) Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Thảo - UV BCH Đảng bộ tỉnh tham dự (Tổ 2) VPTU
8h30 Họp UB Kiểm tra Đảng ủy Sở Đ/c Chí
Chủ nhiệm
Đ/c Hiền Thành viên UB kiểm tra Phòng đ/c Chí PGĐ
14h00 Họp xem xét xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hồng Lam - Tân Thành STC   Đại diện phòng KHTC tham dự Phòng họp STC
14h00 Kiểm tra hiện trường về tiến độ xử lý ngập nước QL51 Đ/c Dinh PGĐ   Đ/c Túc TP.QLKC Hiện trường
 
Thứ tư
11/7
8h00 Hội nghị tập huấn "Kỹ năng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL" năm 2018 Đ/c Tịnh   Đại diện Văn phòng và Thanh tra Sở cùng tham dự Hội trường C2, TTHN
8h00 Làm việc với Đoàn công tác của BCĐ CCHC của Chính phủ Đ/c Tịnh   Đ/c Chí PGĐ tham dự VPUBT 302
8h30 Kiểm tra xử lý đảm bảo ATGT địa bàn thành phố Vũng Tàu Đ/c Dinh PGĐ   Theo kế hoạch UBND thành phố Vũng Tàu
14h00 Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện chỉ thị số 11/2013/CT-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh BRVT STTTT   Đại diện VP tham dự + IT tham dự Hội trường C - TTHN
14h00 Họp thường kỳ BCH Đảng ủy Sở tháng 7/2018 Đ/c Thảo
Bí thư
Đ/c Lộc Thành viên BCH Đảng ủy Sở GTVT Phòng họp sở 302
 
Thứ năm
12/7
8h00 Tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2018 STTTT   Đ/c Triều tham dự Trung tâm CNTT, 03 Nguyễn Tất Thành, TPBR
8h00 Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch tại BRVT "Tiềm năng và cơ hội phát triển" UBT   Đ/c Dinh PGĐ tham dự Khách sạn Imperial, TPVT
8h30 Sơ kết phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua số 1  Đ/c Chí PGĐ Đ/c Triều Thành viên Cụm thi đua số 1 Hội trường 502
14h00 Làm việc với Công ty TNHH Hồ Tràm Strip về dự án sân bay Hồ Tràm Chủ tịch,
các PCT
  Đ/c Tuấn PGĐ tham dự VPUBT 302
14h00 Làm việc với BCĐ Công nghệ Thông tin về Đề án số BRVT và Kế hoạch hoạt động của BCĐ ứng dụng CNTT Đ/c Bí thư
Tỉnh ủy
  Đ/c Chí PGĐ thành viên BCĐ tham gia Phòng họp BTV Tỉnh ủy
 
Thứ sáu
13/7
8h30 Triển khai Ký kết cam kết KSTT tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn cả ngày (theo lịch công tác số 74/LCT-LN) Liên ngành
GTVT-TNMT
  Theo kế hoạch Hiện trường
8h30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Tỉnh lần thứ 21 (cả ngày) Tỉnh ủy   Đ/c Thảo - UV BCH Tỉnh Đảng bộ tham dự Hội trường B - TTHN
8h30 Nghe VNPT trình bày giải pháp Quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử  (Dịch vụ hóa đơn điện tử tích hợp; Dịch vụ giám sát hành trình; Phần mềm ứng dụng Quản lý văn bản và điều hành) Đ/c Chí PGĐ VNPT Lãnh đạo các phòng, đơn vị Phòng họp sở 302
8h30 Kiểm tra xử lý đảm bảo ATGT địa bàn huyện Long Điền Đ/c Dinh PGĐ   Theo kế hoạch UBND huyện Long Điền
14h00 Họp xử lý các tồn tại sau khi thanh tra các tuyến quốc lộ của Tổng Cục ĐBVN Đ/c Chí PGĐ QLKC Ban QLDA CNGT, KHTC, QLKC, QLCL, TTS, Công ty CP CTGT, Công ty CP Tư vấn đầu tư XDGT Phòng họp sở 302
Thứ bảy
14/7
8h30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Tỉnh lần thứ 21 (cả ngày) Tỉnh ủy   Đ/c Thảo - UV BCH Tỉnh đảng bộ tham dự Hội trường B - TTHN
           

 


Hiển thị 1 - 15 of 29 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2