Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

lấy ý kiến khảo sát, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 10/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, về việc khảo sát hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Giao thông vận tải về cung ứng dịch vụ công năm 2023.

Nhằm thu thập ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân làm cơ sở để định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm thái độ phục vụ công dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải; từ đó cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong năm 2023 và các năm tiếp theo;

Sở Giao thông vận tải gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân Phiếu khảo sát mức độ hài lòng (có đính kèm theo) hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện khảo sát trực tuyến bằng cách quét mã QR (hình dưới đây):

 

 

 

 

 

 

Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Các ý kiến xin gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 31/10/2023.

 

Phiếu khảo sát ý kiến (bản giấy) của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xin vui lòng gửi về Sở Giao thông vận tải, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Hoặc vui lòng gửi vào Email: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn

Trân trọng./.

(Đính kèm Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và Danh sách tổ chức, cá nhân đã thực hiện dịch vụ công trong tháng 8)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 15
Tất cả: 22204110

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp