Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Kết luận Việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe công-ten-nơ và xe tảitrên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

           Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe Công-ten-nơ và xe tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trưởng Đoàn thanh tra (Theo Quyết định số 136/QĐ-SGTVT) đã xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và tiến hành thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 57 /BC-ĐTTr ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 136/QĐ-SGTVT,

Ngày 18/6/2021 Giám đốc sở Giao thông vận tải đã ký Kết luận Việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe công-ten-nơ và xe tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết kết luận: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 19514996

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp