Thông báo Thông báo

Triển khai thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy đối với DVCTT toàn trình: Đổi giấy phép lái xe ôtô do ngành Giao thông vận tải cấp

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm ngày không  tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy (không tiếp nhận trực tiếp) của năm 2023 vào các ngày 30/11/2023 và ngày 12/12/2023 đối với Dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Sở như sau:

- TTHC: Đổi giấy phép lái xe ôtô do ngành Giao thông vận tải cấp;

- Mã TTHC: 1.002809.000.00.00.H06;

- Mã QR để truy cập trang Web:

   (Đính kèm văn bản số: 5751/SGTVT-VP ngày 23/11/2023 của Sở Giao thông vận tải)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 26
Tất cả: 24426927

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp