Thông báo Thông báo

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại bến xe Vũng Tàu và bến xe Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-Cty ngày 23/10/2023 của Công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Phê duyệt giá khởi điểm cho thuê mặt bằng tại Bến xe Vũng Tàu và Bến xe Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thông báo lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

 1. Tên, điạ chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
 • Tên đơn vị: Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Địa chỉ: số 192, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu.
 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản tổ chức đấu giá:

 

Stt

Tên tài sản

Ký hiệu

Đvt

Diện tích

Giá khởi điểm cho thuê m2/tháng (Đvt: đồng)

Giá khởi điểm cho thuê/tháng (Đvt: đồng)

A

Bến xe Vũng Tàu

         

I

Quầy vé xe ô tô

         

1

Quầy vé 02

QV 02

m2

2,75

1.567.000

4.309.250

2

Quầy vé 03

QV 03

m2

2,75

1.567.000

4.309.250

3

Quầy vé 05

QV 05

m2

2,75

1.567.000

4.309.250

4

Quầy vé 06

QV 06

m2

2,75

1.567.000

4.309.250

5

Quầy vé 11

QV 11

m2

2,75

1.567.000

4.309.250

6

Quầy vé 15

QV 15

m2

3,00

1.567.000

4.701.000

7

Quầy vé 16

QV 16

m2

3,00

1.567.000

4.701.000

8

Quầy vé 19

QV 19

m2

2,50

1.567.000

3.917.500

II

Mặt bằng kinh doanh dịch vụ

         

1

Căn tin 03.1

CT 03.1

m2

38,74

166.000

6.430.840

B

Bến xe Bà Rịa

         

1

Văn phòng 05

VP 05

m2

62,40

63.500

3.962.400

Ghi chú:

 • Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến quyền sử dụng đất thuê theo quy định của Nhà nước. Mức giá trên là mức giá cho thuê mặt bằng không bao gồm chi phí đầu tư, xây dựng liên quan đến ngành nghề kinh doanh của đơn vị thuê.
 • Mức giá cho thuê như trên là mức giá khởi điểm với phương thức đấu giá trả giá lên.
 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 • Tổ chức đấu giá đăng ký tham gia phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
 • Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng các điều theo quy định và có số điểm cao nhất theo thang điểm phụ lục đính kèm thông báo này được lựa chọn, (Đính kèm PHỤ LỤC I: BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN).
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
 • Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 24/10/2023 đến 17 giờ ngày 27/10/2023.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng TCHC-LĐTL, Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 192, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu. Điện thoại: 0254 3 852 777.
 • Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên; Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

 

Lưu ý:

+ Hồ sơ nộp trực tiếp tại Công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Giấy CMND hoặc CCCD để đối chiếu);

+ Những tổ chức đấu giá không được lựa chọn, Công ty Dịch vụ Bến xe sẽ không  thông báo và không hoàn trả lại hồ sơ.

Công ty Dịch vụ bến xe trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

(Đính kèm PHỤ LỤC I: BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN)

                                                Nguồn: Thông báo số 617/TB-Cty của Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 14
Tất cả: 22188151

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp