Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng biển, cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh sau ngày 25/8/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, Ủy ban nhân dan tỉnh tại văn bản, kế hoạch:

Văn bản số 294/CV-BCĐ ngày 04/08/2021 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

Kế hoạch số 314/KH-BCĐ ngày 13/8/2021 triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh trong các khu công nghiệm cụm công nghiệp cảng biển;

Văn bản số 389/TTCH-VP ngày 21/08/2021 của Trung tâm Chỉ huytriển khai Thông báo số 388-TB/BCĐ ngày 20/8/2021 của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;

Văn bản số 10945/UBND-VP ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến về kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;

Văn bản số 10962/UBND-VP ngày 20/08/2021 của UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,

Nhằm đánh giá tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp cảng biển, cảng bến thủy nội địa và tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững khai thác, kinh doanh, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

I. Các doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng bến thủy nội địa, các doanh nghiệp hoa tiêu, chủ tàu, dịch vụ vận tải biển

Doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng bến thủy nội địa là chủ thể phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với tất cả các hoạt động khai thác, hoạt động của nhân viên cảng, nhà thầu của cảng, khách hàng, nhà thầu của khách hàng diễn ra bên trong phạm vi cảng.

Các doanh nghiệp hoa tiêu, doanh nghiệp chủ tàu, dịch vụ vận tải, hỗ trợ vận tải biển là chủ thể phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với tất cả các hoạt động khai thác, hoạt động của nhân viên diễn ra trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp tại cảng và tại vùng nước cảng biển, vùng nước thủy nội địa.

Trên cơ sở đó, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong đó lưu ý các biện pháp cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc phân vùng để quản lý theo dõi

Các đối tượng quản lý được phân vùng theo các khu vực sau:

1.1. Vùng nước trước bến và vùng nước cảng bến:

- Thuyền viên tàu biển và phương tiện thủy nội địa.

- Hoa tiêu

- Nhân viên giám định chất lượng.

- Nhân viên đại lý vận tải, đại lý tàu biển.

1.2. Khu đất cảng:

- Nhân viên đơn vị khai thác cảng.

- Nhân viên nhà thầu của cảng.

- Nhân viên khách hàng, chủ hàng, nhà thầu của khách hàng, chủ hàng.

1.3. Cổng cảng

- Tài xế phương tiện vận tải đường bộ.

- Nhân viên bảo vệ.

2.Công tác xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19

-Xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu giải pháp "xanh hóa" doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đã xảy ra ca nhiễm và ký cam kết "giữ vững vùng xanh" trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp chưa có ca lây nhiễm. Yêu cầu các nhà thầu, khách hàng cùng ký cam kết phòng chống dịch Covid-19.

- Duy trì và kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ an toàn Covid-19.

- Duy trì và rà soát điều chỉnh các kịch bản, phương án ứng phó khi xảy ra ca nhiễm, nghi nhiễm hoặc F1, F2...

- Duy trì phòng cách ly, trang thiết bị, vật tư, hậu cần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn đầy đủ.

- Duy trì chia ca, kíp làm việc, bố trí khu vực vệ sinh, khu vực ăn uống hợp lý, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách và nguyên tắc 5K.

- Định kỳ hàng tuần đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm tại đơn vị theo Quyết định số 2194/QĐ – BCĐQG.

3.Công tác quản lý người lao động

- Giám sát chặt chẽ tất cả người lao động ra vào cảng, đơn vị, khai báo y tế đầy đủ (nêu rõ thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ lưu trú, cá nhân, phòng ban có tiếp xúc). Theo dõi người ra vào bằng sổ ghi chép hoặc hệ thống của công ty, yêu cầu nhân viên cài đặt và sử dụng bluezone và các phần mềm được quy định để làm cơ sở dữ liệu phục vụ truy vết khi có ca nghi nhiễm xảy ra.

- Xét nghiệm sàng lọc hàng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc Covid-19.

- Xét nghiệm sàng lọc hàng tuần ít nhất cho 50% người lao động khi đơn vị có ca mắc Covid-19.

- Đối với các tài xế điều khiển phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, lái xe đưa đón và các nhân viên cảng, nhà thầu, khách hàng không công tác cố định tại cảng hoặc không ở tập trung, không ở tại cảng, khi ra vào phải kiểm soát thân nhiệt và có giấy xét nghiệm có giá trị trong vòng 72 giờ.

4.Công tác lưu trú

- Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 25/8/2021, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về lưu trú tại địa bàn đóng trú, trong đó lưu ý quy định về thực hiện "3 tại chỗ" và "một cung đường, hai điểm đến" cụ thể theo 02 phương án sau:

1) Phương án 01: Thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "3 tại chỗ luân phiên theo nhóm";

2) Phương án 02: Thực hiện phương thức "1 cung đường - 2 địa điểm" (doanh nghiệp tổ chức một hoặc nhiều nơi lưu trú tập trung tại nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức đưa đón công nhân từ nơi lưu trú tập trung đến nơi làm việc).

- Sau ngày 25/8/2021, khuyến khích các đơn vị tiếp tục bố trí người lao động lưu trú tập trung bên ngoài hoặc lưu trú tại chỗ theo hình thức luân phiên phù hợp với cơ cấu tổ chức và phương án sắp xếp ca, kíp làm việc.

- Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện kết hợp nhiều phương án lưu trúnếu có quy định cụ thể của tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu đăng ký thêm phương án 03:

3) Phương án 03: Tổ chức đưa đón tại nhà đối với những doanh nghiệp, cá nhân cam kết đáp ứng 1 trong 02 tiêu chí "nơi làm việc xanh" hoặc "nơi ở xanh"; hoặc cho phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đối những doanh nghiệp, cá nhân cam kết đáp ứng đồng thời 03 tiêu chí "nơi làm việc xanh", "nơi ở xanh" và "1 cung đường - 2 địa điểm đối với cá nhân";

- Trường hợp không tiếp tục thực hiện tổ chức cho người lao động lưu trú tại chỗ thì xây dựng phương án tổ chức đưa người lao động trở về nhà. Phương án phải thể hiện rõ thời gian, điểm đi, điểm đến, phương tiện vận chuyển đảm bảo theo quy định và phải được thông báo đến các địa phương nơi có người lao động trở về lưu trú. Người lao động phải được xét nghiệm đầy đủ trước khi trở về địa phương.

5.Công tác đưa đón người lao động trong tỉnh

- Các phương tiện đưa đón phải được đăng ký và cam kết đảm bảo đúng quy định về phòng chống Covid-19.

- Cá nhân ra vào các chốt kiểm soát của cụm cảng phải xuất trình được giấy tờ chứng minh công tác.

6. Công tác báo cáo, phối hợp xử lý tình huống

Yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

6.1. Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh(Mẫu số 1 – Thời gian thực hiện: Trước 16 giờ 00 ngày 24/8/2021).

6.1.Xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu giải pháp "xanh hóa" doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đã xảy ra ca nhiễm;Ký cam kết "giữ vững vùng xanh" trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp chưa có ca lây nhiễm(Mẫu số 2, 3 – Thời gian thực hiện: Trước 16 giờ 00 ngày 25/8/2021. Các doanh nghiệp đã có kế hoạch, ký cam kết với địa phương thì không phải thực hiện).

6.3. Báo cáo tổng hợp phương án phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ an toàn phòng chống Covid-19, phương án vận chuyển (Mẫu số 4 - gồm 03 Phụ lục. Thời gian thực hiện cập nhật: Trước 16 giờ 00 ngày 25/8/2021. Các lần sau chỉ báo cáo cập nhật cho Sở GTVT, Cảng vụ và địa phương nơi đơn vị đóng trúkhi có thay đổi).

6.4. Báo cáo danh sách tổng hợp tiêm phòng vắc xin Covid-19 (Mẫu số 5 - gồm 02 Phụ lục. Thời gian thực hiệncập nhật: Trước 16 giờ 00 ngày 25/8/2021. Các lần sau chỉ báo cáo cập nhật địa phương nơi đơn vị đóng trú sau mỗi đợt tiêm phòng).

6.5.Hình thức báo cáo: Đề nghị các đơn vị gửi bản scan có chữ ký, đóng dấu và các tập tin excel, nén thành một tệp (đặt tên theo tên viết tắt của đơn vị) gửi về email của các cơ quan liên quan và đồng gửi về zalo 0938714041 hoặc qua email hungtruong.nguyen@gmail.com để theo dõi tổng hợp.

Các văn bản và biểu mẫu báo cáo gửi kèm được đăng tải trên trang thông tin Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn/.

6.6. Phối hợp xử lý tình huống:

Trong trường hợp phát sinh tình huống có ca nhiễm, nghi nhiễm, F1, F2...yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo nhanh về số điện thoại đường dây nóng, đầu mối liên lạc đã được cung cấp của UBND, Trung tâm y tế địa phương nơi đơn vị đóng trú, Bộ Đội Biên phòng, Công an khu vực, Sở Giao thông vận tải và Cảng vụ để phối hợp xử lý.

II. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn chủ trì, phối hợp với các địa phương, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quanhướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác cảng biển, hoa tiêu, dịch vụ vận tải biển trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định nêu trên và báo cáo ngành theo quy định.

III. Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố, thị xã, huyện và các cơ quan liên quan nhanh chóng hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cảng, bến, thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định nêu trên; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải.

Văn bản này thay thế các yêu cầu báo cáo và biểu mẫu tại văn bản số 2199/SGTVT-KHTC ngày 20/7/2021 và văn bản số 2220/SGTVT-KHTC ngày 23/7/2021 của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng bến thủy nội địa, doanh nghiệp hoa tiêu, chủ tàu, vận tải biển nghiêm túc thực hiện./.

(Gửi kèm các biểu mẫu báo cáo).

Mẫu 1: Đăng ký Kế hoạch ĐBAT phòng chống Covid

Mẫu 2: Kế hoạch xanh hóa doanh nghiệp

Mẫu 3: Bản cam kết vùng xanh

Mẫu 4: Tổng hợp tình hình phòng chống covid

Mẫu 5: Tổng hợp nhu cầu Vacine

                                                                                                        Nguồn: Công văn 2663/SGTVT-KHTC

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19531141

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp