Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

BR-VT: Thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà từ ngày 10/8/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang diễn biến phức tạp, khó lường; số ca xác định mắc Covid-19 đã vượt mốc 1.000, qua truy vết phát hiện nhiều trường hợp tiếp xúc gần (Fl) và đã được đưa cách ly y tế trong các cơ sở cách ly tập trung, một số F1 có điều kiện đặc biệt về sức khỏe/sinh sản/nhỏ tuổi..., một số F1 có đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19, có nhu cầu được cách ly ở nhà nhưng trong thời gian qua chưa được tổ chức thực hiện. Do đó, để giảm áp lực tại cơ sở cách ly tập trung, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc triển khai phương án thí điểm cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 với các nội dung, quy định chi tiết được ban hành kèm văn bản này.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triến khai thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phối hợp với Công an tỉnh và UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Quyết định này có hiệu lực từ 00 giờ 00 ngày 10/8/2021, định kỳ 10 ngày Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm và sẽ có lộ trình cho các bước tiếp theo.

Nguồn: Công văn số 9803/UBND-VP


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 26
Tất cả: 19680677

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp