An toàn giao thông An toàn giao thông

Báo cáo Về số điện thoại đường dây nóng trật tự an toàn giao thông

Thực hiện Văn bản số 122/VP ngày 11/6/2021 của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc tăng cường đường dây nóng trật tự an toàn giao thông tại địa phương, Ban ATGT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo số điện thoại đường dây nóng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Tình hình thực hiện số điện thoại đường dây nóng TTATGT

1. Công tác lãnh đạo, điều hành

Từ năm 2015, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trên các kênh truyền thông của tỉnh. Bên cạnh đó, tại các bến xe, các phương tiện vận tải cũng đã niêm yết số điện thoại đường dây nóng (bao gồm của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra Sở GTVT).

Trong năm 2021, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật, công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ, tết (Công văn 4301/UBND-VP ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh).

2. Kết quả thực hiện

- Các số điện thoại đường dây nóng đảm bảo tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình TTATGT toàn tỉnh 24/24h.

- Sau thời gian triển khai thực hiện các số điện thoại đường dây nóng đã thường xuyên tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của nhiều tổ chức và cá nhân. Đồng thời, mọi thông tin cá nhân của người phản ánh được bảo mật và được xác nhận, kiểm tra. 

- Các thông tin phản ánh trực tiếp của các tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng được xử lý ngay theo thẩm quyền sau khi tiếp nhận thông tin hoặc chuyển thông tin cho cơ quan chức năng ở lĩnh vực phù hợp xem xét giải quyết.

3. Đánh giá chung

- Các số điện thoại đường dây nóng là cầu nối hữu hiệu giữa cơ quan chức năng và người dân thông qua việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân. Từ đó, đã hỗ trợ tích cực cho ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

- Nhờ những thông tin do người dân phản ánh đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, các phản ánh về tình trạng quản lý tại các bến xe khách, về tình trạng hạ tầng giao thông đã giúp Sở GTVT nắm được nhiều thông tin và xử lý kịp thời.

4. Đề xuất, kiến nghị:

- Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố thiết lập (nếu chưa có) và công bố số điện thoại đường dây nóng về TTATGT tại địa phương,

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở GTVT, Công an tỉnh thông báo số điện thoại đường dây nóng về TTATGT của tỉnh (phụ lục đính kèm) trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị vận tải, các bến xe, bến tàu công bố số điện thoại đường dây nóng nêu trên tại các bến tàu, bến xe và các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo số điện thoại đường dây nóng trật tự an toàn giao thông, Ban ATGT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính gửi Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia biết, tổng hợp./.

                                                                                                  Nguồn: Báo cáo 39/BC-BATGT

 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ TTATGT VÀ BÁO TIN TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

TT

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Cảnh sát giao thông

0693.545771 ( bộ phận trực ban)

0913.948741 (đ/c Lê Văn Ninh, Trưởng phòng)

2

Sở Giao thông vận tải

0983.371737 (đ/c Trần Thanh Danh, Chánh Thanh tra)

3

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

0254.3727841

0972.257272 (đ/c Lê Hữu Quốc Nhân)


 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 22238682

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp