Vận tải Vận tải

Hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Căn cứ văn bản số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16;

Theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 7030/SGTVT-KT ngày 08 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn thực hiện như sau:

A.Trình tự thực hiện

1.   Thành phần tài liệu:

Các đơn vị thực hiện việc số hóa  công văn đề nghị (Phụ lục 1) kèm danh sách các thông số của phương tiện (tập tin có định dạng .pdf và file excel theo Phụ lục 2) và gửi về các Cơ quan đầu mối được nêu tại Mục B. Sau đó các Cơ quan đầu mối tổng hợp và gửi đến hộp thư điện tử (sogtvt@tphcm.gov.vn) hoặc qua tài khoản Zalo (Sở Giao thông vận tải TPHCM) để được xem xét giải quyết.

Lưu ý: Các nội dung tại Phụ lục 2 phải bảo đảm thông tin chính xác, đơn vị đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã kê khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Ông Trần Hoàng Hải, chuyên viên Phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0933.656.488.

2.     Kết quả giải quyết:

- Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận đề nghị từ các Cơ quan đầu mối, kiểm tra và tiến hành giải quyết cho đơn vị trong thời gian không quá 24 giờ.

- Trả kết quả: Bao gồm Thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã được số hóa theo Phụ lục 3 và Giấy nhận diện (có mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi phương tiện theo Phụ lục 4.

3.  Kết quả giải quyết sẽ gửi đến các đơn vị đầu mối thông qua hộp thư điện tử, qua trục gửi nhận văn bản số hóa hoặc qua tài khoản Zalo (Lưu ý: Cơ quan đầu mối phải cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử và tài khoản Zalo để tiếp nhận thông báo và phiếu nhận diện).

4.  Sau khi các đơn vị được nhận thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã được số hóa kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện (có mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi phương tiện. Các đơn vị tự in, đóng dấu của đơn vị vào Giấy nhận diện phương tiện và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người lái xe.

B. Tổ chức thực hiện

1.  Đối với loại hình vận chuyển được cấp giấy nhận diện phương tiện thứ nhất "Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm như: gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc, thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản,…) từ các tỉnh đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại":

Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề nghị của các doanh nghiệp và gửi cho Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các đối tượng này khi lưu thông khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức cho phép lưu thông 24/24 giờ.

2.  Đối với loại hình vận chuyển được cấp giấy nhận diện phương tiện thứ hai "Xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở chuyên gia, công nhân từ các tỉnh đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh":

Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện (theo phân cấp quản lý) là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề nghị của các doanh nghiệp và gửi cho Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

3.  Đối với loại hình vận chuyển được cấp giấy nhận diện phương tiện thứ ba "Xe ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại":

Đơn vị quản lý cảng là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề nghị của các doanh nghiệp và gửi cho Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

4.  Đối với loại hình vận chuyển được cấp giấy nhận diện phương tiện thứ tư "Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp, xe chở chuyên gia, công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp lưu thông "quá cảnh" (đi qua) địa bàn thành phố Hồ Chí Minh":

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các đề nghị của các đơn vị, doanh nghiệp (kèm thông tin các phương tiện giao thông theo mẫu đính kèm) gửi cho Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh để được cấp Giấy nhận diện cho phương tiện theo quy định.

Sở GTVT cung cấp email công vụ: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn hoặc tài khoản zalo (TP. QLVTPT&NL Dương Viết Tri – 0903734277, Chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang – 0985211193).

C.Yêu cầu đối với người lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe, chủ doanh nghệp, chủ phương tiện:

- Đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông đúng lộ trình và đúng mục đích.

- Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên); Khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính theo quy định của ngành y tế;

- Khi lưu thông phải mang theo thông báo, thẻ nhận diện phương tiện, các giấy tờ liên quan và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ; và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông, các lực lượng chức năng trên đường bộ.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các nội dung về phòng, chống dịch bệnh covid – 19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan.

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, người bốc xếp dỡ  hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng chống dịch theo quy định mới được tham gia vận chuyển.

- Đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường việc kiểm tra kiểm soát trước, trong và sau khi vận chuyển về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác phòng chống dịch theo quy định.

- Người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải thực hiện nghiêm công tác phòng dịch "5K" và theo yêu cầu của Bộ Y tế; chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

D.Sau khi các phương tiện được cấp Giấy nhận diện, đề nghị Công an và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có liên quan, phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành tại các chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng trên đường có liên quan tạo điều kiện cho các xe ô tô phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục sản xuất kinh doanh; xe ô tô chở công nhân, xe ô tô vận chuyển hàng hóa đến các cảng; các địa điểm ghi trong giấy vận tải (giấy vận chuyển), lệnh vận chuyển được hoạt động thuận lợi. Thông qua mã QR trên giấy nhận diện, các đơn vị chức năng có thể sử dụng phần mềm để quét mã QR, qua đó sẽ kết nối với phần mềm của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và hiện đầy đủ thông tin liên quan đến phương tiện để từ đó tạo thuận lợi cho phương tiện được lưu thông nhanh nhất.

Trên đây là hướng dẫn công tác tổ chức giao thông đi/đến và đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện./.

(Download các mẫu Phụ lục 1,2,3,4,5 tại đây )

Nội dung chi tiết file công văn 2065/SGTVT-QLVTPT&NL


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19531035

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp