Vận tải Vận tải

Thông báo khai thác tuyến Bà Rịa – Vũng Tàu (Bến xe Bà Rịa) đi Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Miền Đông)

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số   1720    /SGTVT-VT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  21    tháng 7  năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO KHAI THÁC TUYẾN

 

 

            Kính gửi: Hợp tác xã dịch vụ vận tải đường bộ huyện Châu Đức.

 

          Theo Đề nghị của Hợp tác xã vận tải thành phố Bà Rịa tại văn bản số 42/TB-HTX ngày 10 tháng 4 năm 2017 về việc đăng ký tăng số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải khách cố định.

          Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016; Quyết định 2458/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 của Bộ Giao thông vận tải Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo: Hợp tác xã vận tải thành phố Bà Rịa được điều chỉnh tăng số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

Tuyến khai thác: Bà Rịa – Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh

Bến đi: Bến xe Bà Rịa,                Bến đến: Bến xe Miền Đông

Cự ly: 115 Km

Mã số tuyến: 50721211B (STT 2779 – QĐ 2288)

Hành trình chạy xe:  BX Bà Rịa – Châu Pha Hắc Dịch – QL 51 – QL 1 – QL 13 – BX Miền Đông và ngược lại.

Lưu lượng khai thác: 30 chuyến/tháng.

Giờ xe xuất bến tại:

Bến xe Bà Rịa: 05 giờ 00 phút vào các ngày trong tháng;

Bến xe Miền Đông: 13 giờ 30 phút vào các ngày trong tháng.

Đề nghị Công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi đưa phương tiện vào hoạt động.

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thượng Chí

(Đã ký)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 31
Tất cả: 19681529

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp