Kết cấu hạ tầng GT Kết cấu hạ tầng GT

Thông báo khai thác tuyến - Công ty TNHH Vận tải Chú Chính Hòa Hiệp (Vị Thanh - Vũng Tàu)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được văn bản số số 28/2018 GĐN ngày 10/11/2018 của Công ty TNHH vận tải Chú Chính Hòa Hiệp về việc đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến Bà Rịa – Vũng Tàu (BX Vũng Tàu) đi Hậu Giang (BX Vị Thanh).

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Văn bản số 359/SGTVT-QLVTPTNL ngày 13/02/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang,

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo: Công ty TNHH Vận tải Chú Chính Hòa Hiệp đã đăng ký thành tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Hậu Giang. Cụ thể:

 1. Tuyến khai thác: Bà Rịa – Vũng Tàu đi Hậu Giang
 2. Bến đi: Bến xe Vũng Tàu,               Bến đến: Bến xe Vị Thanh
 3. Cự ly: 375 Km
 4. Mã số tuyến: 72951211A (STT 3673 - QĐ 135)
 5. Hành trình chạy xe:  BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đ 3/2 -  QL51 - QL1 - Cần Thơ -  BX Vị Thanh và ngược lại.
 6. Lưu lượng tăng: 30 chuyến/tháng.
 7. Giờ xe xuất bến tại:

Bến xe Vũng Tàu: 16 giờ 00 phút vào các ngày trong tháng;

Bến xe Vị Thanh: 09 giờ 00 phút vào các ngày trong tháng.     

Công ty TNHH Vận tải Chú Chính Hòa Hiệp có trách nhiệm làm việc với các bến xe hai đầu tuyến để ký kết hợp đồng cho xe ra, vào bến, công bố công khai hành trình, lịch trình chạy xe tại các bến xe và tổ chức đưa xe vào hoạt động theo đúng quy định.

Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo và đề nghị Sở GTVT tỉnh Hậu Giang phối hợp chỉ đạo quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vận tải hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 45
Tất cả: 19680729

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp