Văn bản Chỉ đạo điều hành Văn bản Chỉ đạo điều hành

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình...
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành (Tổ công tác), Chốt kiểm tra liên ngành (Chốt kiểm tra), Tổ kiểm tra thuộc Chốt kiểm tra (Tổ kiểm tra) thực hiện nhiệm...
Triển khai thực hiện nội dung văn bản số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải Bà Rịa –...
Triển khai thực hiện nội dung các công văn: số 984-CV/TU ngày 25/5/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai các công tác phòng, chống dịch Covid-19 và số 5919/UBND-VP ngày 28/5/2021 của Ủy ban...
  Triển khai thực hiện Thông báo số 303/TB-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Giao thông vận tải...
  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn1102/UBND-VP ngày 03/02/2021 v/v Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19: Sở Giao thông vận tải có ý...
Xem  nội dung file chi tiết đính kèm:  1. Quyết định ban hành chương trình khung tài liệu tâp huấn 2. Chương trình khung tập huấn Tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông ...
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 7286/BGTVT-VT ngày 27 tháng 7 năm 2020 về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống...
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 625/BCĐ-YT ngày 12/3/2020 về việc việc khai báo y tế điện tử bắt buộc; Giám đốc Sở...
                CHƯƠNG TRÌNH  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2019   Căn cứ Luật Thực...
Hiển thị 46 - 60 of 81 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 6

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 18844259

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp