Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn tạm thời: Quy trình thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhân ra, vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Quy trình thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhân ra, vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

 1. Căn cứ thực hiện
 • Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19;
 • Văn bản số 11325/UBND-VP ngày 26/8/2021 về hướng dẫn hoạt động vận tải bằng xe ô tô đảm bảo an toàn trong phòng,chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
 1. Trình tự thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhân ra, vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàubằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19:

 

Bước 1: Tổ chức nộp Đơn đề nghị theo Mẫu cho Sở Giao thông vận tải (trực tiếp hoặc qua email công vụ: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn).

 

Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét Đơn đề nghị của tổ chức.Trường hợp thông tin phù hợp, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi đến Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan khác để lấy ý kiến.Trong thời hạn 24 giờ đồng hồ, các đơn vị liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp. Sau thời hạn lấy ý kiến, nếu các đơn vị liên quan không có văn bản phản hồi,được xem như đồng ý với đề nghị của tổ chứcvà chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với lĩnh vực do mình quản lý. Trường hợp thông tin của tổ chức chưa phù hợp, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời cho tổ chức.

Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổng hợp, xem xét ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thời hạn 24 giờ đồng hồ, trình UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét, giải quyết (nếu đáp ứng đủ các điều kiện)/hoặc trả lời cho tổ chức (nếu không đáp ứng đủ các điều kiện).

Bước 4: Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ quyết định việc vận chuyển chuyên gia, công nhânra vào địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Bước 5:Sau khi được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận bằng văn bản, tổ chức được cho phép thực hiện việc vận chuyển công nhân, chuyên gia.

Hướng dẫn tạm thời này có hiệu lực trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kể từ ngày 08/10/2021đến khi có quy định mới của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay thế các quy định hiện hành có nội dung trái với Hướng dẫn tạm thời này.

Trên đây là Hướng dẫn tạm thời Quy trình thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhânra, vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 để các tổ chức và các đơn vị liên quan biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Sở Giao thông vận tải qua số điện thoại 02543.727840 để được hướng dẫn.

                                                                      Nguồn: Hướng dẫn số: 3903/HD-SGTVT

Tham khảo các văn bản về Quy định phòng chống dịch:

+ Công văn số 14532/UBND-VP Hướng dẫn xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

+ Công văn số 8318/BYT-DP Về việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

+ Công văn số 8399/BYT-DP về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ Tp.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19325148

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp