Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Phối hợp chuẩn bị triển khai phương án đưa công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo chỉ đạo của UBND tỉnh

          Căn cứ Thông báo kết luận số 576/TB-UBND ngày 03/08/2021 của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo phương án đón người từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông vận động người dân có nguyện vọng về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh "Trước mắt, thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine. Ai gặp khó khăn thì chịu khó liên lạc với địa phương, chúng tôi (TPHCM) đã có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ";

          Văn bản số 1273/STTT-TT.CNTT&TT ngày 03/8/2021, của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin website đăng ký hỗ trợ về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhằm khẩn trương chuẩn bị công tác đón người dân có nguyện vọng từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Giao thông vận tải đề nghị:

          - Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Tổ chức tuyên truyền vận động người dân có nguyện vọng về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh "Trước mắt, thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine. Ai gặp khó khăn thì chịu khó liên lạc với địa phương, chúng tôi(TPHCM) đã có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ".

+ Đối với những người dân có nguyện vọng về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thông qua việc đăng ký trên website http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài khoản và hướng dẫn cho UBND các huyện, thị xã và thành phố lấy thông tin người dân đăng ký, để xác minh, tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận tải.

- UBND các huyện, thị xã và thành phố theo tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, lấy thông tin người dân đăng ký trên website http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn. Tiến hành xác minh thông tin và tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận tải trong thới gian sớm nhất để trình Uỷ ban nhân tỉnh xem xét.

                                                                                          Nguồn: Công văn Công văn 2396/SGTVT-QLVTPT&NL


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 19515504

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp