Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động kinh doanh tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8681/UBND-VP ngày 19/7/2021 về bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; văn bản số 8685/UBND-VP ngày 19/7/2021 về thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thực hiện văn bản số 107/CV-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh lưu ý một số biện pháp liên quan đến an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp; văn bản số 121/CV-BCĐ ngày 20/7/2021 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;

Trên cơ sở hướng dẫn số 441/HD-SLĐTBXH-LĐLĐ-BQL ngày 18/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

Tiếp theo văn bản số 2165/SGTVT-KHTC ngày 18/7/2021, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa:

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, khẩn trương xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo tại các Mục 1, 2, 3 phần IV và Mục 1 phần V Hướng dẫn số 441/HD-SLĐTBXH-LĐLĐ-BQL. Kết quả tổng hợp điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid 19 báo cáo theo Mẫu số 1 kèm theo văn bản này.

- Thành lậpBan Chỉ đạo, Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình. Danh sách thành viên báo cáo theo Mẫu số 2 kèm theo văn bản này.

- Xây dựng phương án vận chuyển người lao động bằng phương tiện ô tôtừ nhà, nơi ở tập trung đến cảng và ngược lại, đáp ứng các điều kiện theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Phương án vận chuyển người lao động báo cáo theo Mẫu số 3 kèm theo văn bản này.

- Thống kê toàn bộ danh sách người lao động đang làm việc tại cảng bao gồm cả nhân viên chính thức và nhân viên nhà thầu theo Mẫu số 4 kèm theo văn bản này.

- Chủ động nguồn lực để xét nghiệm cho toàn bộ công nhân viên tại đơn vị theo quy định.

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại đơn vị mình; sắp xếp, phân luồng lối ra vào nơi làm việc hợp lý, không để tình trạng đông người lao động chen lấn, đảm bảo giãn cách, không để một người (nhân viên bảo vệ, y tế…) tiếp xúc quá nhiều người; sắp xếp ca, kíp làm việc hợp lý, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế các biện pháp khác theo quy định.

- Ký bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp mình do không tuân thủ các quy định nêu trên.

- Thời gian báo cáo: Đề nghị các đơn vị hoàn thành các biểu mẫu lần đầu, gửi về Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan trước 12 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Các mẫu báo cáo lần sau được cập nhật định kỳ gửi về Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan trước 15 giờ 00 hàng ngày.

- Hình thức báo cáo: Đề nghị các đơn vị nén các tập tin báo cáo thành một tệp bao gồm: Bản cảm kết, các bản báo cáo scan có chữ ký tươi hoặc chữ ký điện tử và các tập tin excel gửi về đầu mối liên lạc của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Đường thủy nội địa, các cơ quan liên quan và đồng gửi về zalo 0938714041 hoặc qua email hungtruong.nguyen@gmail.comđể theo dõi tổng hợp.

2. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và Xã hội, BQL Các Khu công nghiệp, UBND các thành phố, thị xã, huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định nêu trên, kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo ngành theo quy định.

3. Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố, thị xã, huyện và các cơ quan liên quan nhanh chónghướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cảng, bến, thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định nêu trên; xây dựng kế hoạchkiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải trước 16 giờ 00hàng ngày.

Các văn bản và biểu mẫu báo cáo gửi kèm được đăng tải trên trang thông tin Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn/.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: (84-254) 3727840 | Fax: (84-254) 3727828 | E-mail: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn. Hoặc

- Ông Lương Anh Tuấn             - Phó Giám đốc. Điện thoại: 0903675394.

- Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận    - Phó Giám đốc. Điện thoại: 0909335959.

- Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường - Phụ trách tổng hợp. Điện thoại: 0938714041.

Sở Giao thông vận tải đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

(Xin gửi kèm:

- Văn bản số 8681/UBND-VP ngày 19/7/2021, Văn bản số 8685/UBND-VP ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh;Văn bản số 107/CV-BCĐ ngày 18/7/2021văn bản số 121/CV-BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh; Hướng dẫn số 441/HD-SLĐTBXH-LĐLĐ-BQL ngày 18/7/2020;

- Các biểu mẫu báo cáo về thực hiện phòng chống Covid-19 trong doanh nghiệp).

                                                                 Nguồn: Công văn 2199/SGTVT-KHTC


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 237
Tất cả: 24425738

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp