Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QR Code) ưu tiên hoạt động trên các "luồng xanh" vận tải

Thông tin truy cập phần mềm: 

a) Địa chỉ truy cập phần mềm dành cho các đơn vị vận tài: http://luongxanh.drvn.gov.vn

b) Địa chỉ truy cập dành cho Sở Giao thông vận tải: http://luongxanh.drvn.gov.vn/admin

 

Xem Nội dung chi tiết công văn số: 4979/TCĐBVN-VT ngày 19/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 16327575

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp