Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Ngày 14/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Tại Quyết định này, có 03 Danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành:

- Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

- Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy.

- Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

1. Nay thông báo và triển khai Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có đính kèm theo).

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 14/9/2023, đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực thuộc biết, thực hiện.

3. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các Danh mục thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 14/9/2023, tham mưu Giám đốc Sở rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

         (Đính kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày  14/9/2023 

         Danh mục TTHC )

                                                                    Nguồn văn bản số 4397/SGTVT-VP ngày 18/9/2023


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 22203274

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp