Văn bản Chỉ đạo điều hành Văn bản Chỉ đạo điều hành

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban đề thi CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức...
Ngày 05/10/2022, Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2265/BTCCT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy". Sở Giao thông...
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 708/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2022 Số:  715         ...
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: tại đây
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: tại đây
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: Tại đây
Xem nội dung chi tiết file đính kèm: tại đây
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:20 15 tại Sở Giao thông vận tải GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ...
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Quy trình thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhân ra, vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Căn cứ thực hiện ...
  Công văn:Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ,...
Hiển thị 1 - 15 of 89 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 6

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 21720244

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp