Thông tin Chỉ đạo điều hành Thông tin Chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện nội dung các Văn bản:số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 và số 877/BGTVT-VT ngày 29/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ...
Ngày 16/3/2020 Sở Giao thông vận tải đã có công văn gửi Các bến xe khách, bến tàu;Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống...
Sở Giao thông vận tải nhận được thông tin trên đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; cụ thể như sau: Ý kiến của người dân: người dân không cung cấp họ, tên,...
Xem chi tiết file đính kèm: Tại đây
Hiển thị 16 - 30 of 35 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 70
Tất cả: 22241732

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp