Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND

UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh;

 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh triển khai ngay đến toàn thể công chức, viên chức biết, thực hiện theo quy định.

 

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể tử ngày 10 tháng 6 năm 2021.

 

(Đính kèm Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu).


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 19531025

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp