Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

việc báo cáo xử lý thông tin qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BR-VT

Sở Giao thông vận tải nhận được thông tin trên đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; cụ thể như sau:

Ý kiến của người dân: người dân không cung cấp họ, tên, địa chỉ cư trú; nhắn tin theo số điện thoại 0785345272, có nội dung như sau:

 "Phản ánh tình trạng đội bốc xếp bến xe Vũng Tàu, 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đội bốc xếp thường xuyên chặn xe tiểu thương vào bến gửi hàng để yêu cầu sử dụng dịch vụ bốc vác mặc dù món hàng nhẹ và gọn. Nếu không sử dụng dịch vụ họ đều đuổi ra ngoài không cho gửi. Ngoài ra đội bốc xếp thường xuyên có thái độ gây hấn khi khách hàng không đồng ý với việc thu phí của họ. Đã liên hệ ban quản lý bến xe nhưng họ trả lời vòng vo và yêu cầu khách hàng tự thương lượng với đội bốc xếp. Rất vô lý. Vậy Ban quản lý bến xe lập ra để làm gì?".

 

Trả lời:

Ngày 30/12/2019, Công ty Dịch vụ bến xe có văn bản số 404/TTr-Cty về việc xử lý thông tin khiếu nại trên đường dây nóng; với nội dung như sau:

"Giám đốc Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Bến xe khách Vũng Tàu trực tiếp gặp gỡ với công dân để làm rõ sự việc. Ban lãnh đạo đã liên hệ với công dân, xin nhận khuyết điểm và sẽ chấn chỉnh lại công tác phục vụ hành khách, bốc dỡ hàng hóa. Ngoài ra, Ban lãnh đạo cũng đã họp với tổ bốc xếp vào ngày 28/12/2019. Tổ bốc xếp đã nhận khuyết điểm trước lãnh đạo bến xe về cung cách phục vụ cũng như trong giao tiếp ứng xử với người dân. Hứa sẽ khắc phục và sửa chữa khuyết điểm để hoàn thành tốt công việc của tổ. Tổ tạm thời đình chỉ công việc ông Đoàn Văn Vinh, nhân viên bốc xếp (từ ngày 28/12/2019 đến 04/01/2020) để răn đe và có hướng giải quyết tốt hơn". (có kèm theo văn bản số 404/TTr-Cty)

 

Sở Giao thông vận tải đã liên hệ được với công dân theo số điện thoại 0785345272, thông báo tình hình giải quyết. Công dân cho biết Cty Dịch vụ bến xe đã trực tiếp làm việc với công dân, đã nắm rõ thông tin xử lý của Công ty và đề nghị Sở Giao thông vận tải gửi văn bản qua hệ thống Zalo.   

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 17
Tất cả: 22241509

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp