Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2023

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2023

 

Thứ/Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Cả ngày

Thứ Bảy

29/4/2023

Ông Phạm Minh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng Sở

(SĐT: 0839301979)

Ông Lê Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở (SĐT: 0909 790 979)

Ông Nguyễn Văn Tiệp

(SĐT: 0988 994 796)

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chuyên viên phòng QLVTPT&NL ( SĐT: 0985 211 193)

Ông Đào Văn Long, Chuyên viên phòng QLVTPT&NL

 (SĐT: 0888589686)

Chủ nhật

30/4/2023

Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Chánh văn phòng

(SĐT: 0972 875 943)

Ông Dương Quang Tấn – Phó chánh VP Ban ATGT tỉnh (SĐT: 0974949944)

Ông Đoàn Bá Chung

(SĐT: 0975 423 126)

Ông Lê Hữu Huân, Chuyên viên phòng Quản lý Cảng biển

(SĐT: 0936020063)

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thanh tra viên, Thanh tra Sở

(SĐT: 0938 878 757)

Thứ Hai

01/5/2023

Bà Trần Thị Kim Oanh, Văn phòng Sở

(SĐT: 0978291727)

Ông Ngô Văn Huy, phó đội trưởng TTHC-TH, Thanh tra Sở

 (SĐT:  0934148168)

Ông Nguyễn Văn Tiệp

(SĐT: 0988 994 796)

Ông Nguyễn Đặng Tiến, Thanh tra viên, Thanh tra Sở

( SĐT: 0929166677)

Ông Đoàn Thanh Long, Thanh tra viên, Thanh tra Sở

 (SĐT: 0908 479 370)

Thứ Ba

02/5/2023

Ông Dương Quang Tấn – Phó chánh VP Ban ATGT tỉnh (SĐT: 0974949944)

Ông Mai Đức Long, Chuyên viên phòng QLKCHT&CL CTGT (SĐT: 0909946151)

Ông Đoàn Bá Chung

(SĐT: 0975 423 126)

Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường, Chuyên viên phòng Quản lý Cảng biển (SĐT: 0938714041)

Ông Phạm Trần Quốc Vinh - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính (SĐT:0987 272 207)

Thứ tư 03/5/2023

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng QLVTPT&NL ( SĐT: 0941 279119)

Ông Nguyễn Ngọc Thanh Nhân, chuyên viên phòng QLVTP&NL (SĐT: 0907 637272 )

Ông Nguyễn Văn Tiệp

(SĐT: 0988 994 796)

Hoàng Xuân Long, Kế toán trưởng Sở

 (SĐT: 0937 838 239)

 

Ông Lê Hữu Quốc Nhân - Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban ATGT tỉnh BR-VT (SĐT:0972 257 272)

           

Thời gian trực: Buổi sáng: Từ 6h00 đến 12h00; Buổi chiều: Từ 12h00 đến 18h00.

- Địa điểm trực: Trụ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa;

- Công chức, người lao động được phân công trực, đảm bảo chấp hành giờ giấc theo quy định;

- Trong thời gian trực, chịu trách nhiệm bảo vệ, kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ, đảm bảo an ninh cơ quan theo quy định;

- Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông: Phân công công chức trực liên hệ, nắm bắt thu thập số liệu đảm bảo ATGT, vận tải hành khách của đợt nghỉ lễNgày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động năm 2023, báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu;

- Tổ bảo vệ bảo đảm phân công trực 24h/24h, chịu trách nhiệm trực tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.

- Lịch trực này thay thế lịch trực tại văn bản số 1703/SGTVT-VP ngày 26/4/2023 của Sở Giao thông vận tải./.

                                                         Nguồn: Công văn số 1710/SGTVT-VP ngày 27/4/2023


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 81
Tất cả: 22242714

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp