Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu về chủ trương đầu tư đê chắn sóng

 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11440/UBND-VP ngày 16/9/2022 về việc giải quyết kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 về kiến nghị của Cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu về nội dung:

          UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho làm đê chắn sóng để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

          Sở Giao thông vận tải xin trả lời Cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu các nội dung liên quan như sau:

Liên quan đến chủ trương cho làm đê chắn sóng khu vực cáp treo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6493/UBND-VP ngày 26/6/2020 v/v xử lý kiến nghị của Công ty CP. Du lịch cáp treo Vũng Tàu, Sở GTVT đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 75/SGTVT-KHTC ngày 11/01/2021. Theo đó, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh xem xét tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến của các sở ngành địa phương liên quan về các nội dung như sau:

- Xem xét chủ trương cho phép Công ty CP. Du lịch cáp treo Vũng Tàu bổ sung hạng mục công trình đê chắn sóng để đảm bảo an toàn cho phương tiện ra vào neo đậu cho khu vực bến tàu. Trong trường hợp UBND tỉnh cho phép bổ sung hạng mục công trình đê chắn sóng, cần thiết giao cho cơ quan hướng dẫn Công ty CP. Du lịch cáp treo Vũng Tàu thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch hạng mục công trình đê chắn sóng vào Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai các bước tiếp theo.

- Rà soát phần diện tích đất mặt nước dự kiến đầu tư hạng mục công trình đê chắn sóng có nằm trong khu đất có diện tích 1.847,9m2 đất công do nhà nước quản lý hay thuộc khu đất mặt nước đã được UBND tỉnh giao cho công ty thuê sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh để tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 09/02/2022 về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh về giải quyết kiến nghị của Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu, UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Vũng Tàu khẩn trương phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo dề nghị của UBND thành phố Vũng Tàu, Sở GTVT góp ý tại văn bản số 5185/SGTVT-KHTC ngày 14/12/2021 và văn bản số 75/SGTVT-KHTC ngày 11/11/2021.

Hiện nay, UBND thành phố Vũng Tàu đã lấy ý kiến của các sở ngành liên quan trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện Sở đang rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan và đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trong tháng 9/2023.

Trên đây là các thông tin liên quan đến chủ trương đầu tư đê chắn sóng, Sở Giao thông vận tải xin thông tin đến quý công ty được biết để phối hợp thực hiện./.

                                                          Nguồn: Văn bản số 3616/SGTVT-KHTC


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 22242851

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp