Thông tin Chỉ đạo điều hành Thông tin Chỉ đạo điều hành

  DANH SÁCH PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 202 3   ...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11440/UBND-VP ngày 16/9/2022 về việc giải quyết kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11440/UBND-VP ngày 16/9/2022 về việc giải quyết kiến nghị tại Hội nghị đối...
Thực hiện Thông báo số 143/TB-STC ngày 04/8/2021 của sở Tài chính về việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của sở Giao thông vận tải. Sau khi xem xét, rà soát, Sở Giao thông...
           Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và...
UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan...
19 giờ 30 phút tối Chủ nhật, 30/5, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trong gần 2 giờ đồng hồ, dưới sự chủ...
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 1229          /TB-SGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
Triển khai thực hiện nội dung các Văn bản:số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 và số 877/BGTVT-VT ngày 29/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ...
Ngày 16/3/2020 Sở Giao thông vận tải đã có công văn gửi Các bến xe khách, bến tàu;Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống...
Sở Giao thông vận tải nhận được thông tin trên đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; cụ thể như sau: Ý kiến của người dân: người dân không cung cấp họ, tên,...
Hiển thị 1 - 15 of 31 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 21779850

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp