Thông tin Chỉ đạo điều hành Thông tin Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Thông báo số 143/TB-STC ngày 04/8/2021 của sở Tài chính về việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của sở Giao thông vận tải. Sau khi xem xét, rà soát, Sở Giao thông...
UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan...
19 giờ 30 phút tối Chủ nhật, 30/5, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trong gần 2 giờ đồng hồ, dưới sự chủ...
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 1229          /TB-SGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
Triển khai thực hiện nội dung các Văn bản:số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 và số 877/BGTVT-VT ngày 29/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ...
Ngày 16/3/2020 Sở Giao thông vận tải đã có công văn gửi Các bến xe khách, bến tàu;Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống...
Sở Giao thông vận tải nhận được thông tin trên đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; cụ thể như sau: Ý kiến của người dân: người dân không cung cấp họ, tên,...
Hiển thị 1 - 15 of 24 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 49
Tất cả: 15288987

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp