Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Văn bản số 04.2020/LP ngày 10/8/2020 của HTX DV VT Lộc Phát về việc xe xin ra...
THÔNG BÁO V/v tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải Triển khai thực hiện nội dung Văn bản số 1960/TCĐBVN-VT ngày 01/4/2020 của Tổng cục...
Triển khai thực hiện văn bản số 2296/UBND-VP ngày 15/3/2020 của UBND Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về việc " cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19" . ...
THÔNG BÁO Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng   Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Giấy đề nghị cấp phù hiệu số 211/2019/TB-HM ngày 03/10/2019 của Công...
Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 và...
Hiển thị 16 - 28 of 28 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 16327605

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp