Thông báo Thông báo

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại bến xe khách Vũng Tàu và bến xe khách Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại bến xe khách Vũng Tàu và bến xe khách Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-----

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bôk Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cư Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;  

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ.UB ngày 12/02/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước "Công ty Dịch vụ Vận tải và Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" thành đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ.UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Đề án "Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Công ty Dịch vụ Bến xe";

Căn cứ Quyết định số 191 ngày 25/05/2022 của Công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Về việc Phê duyệt giá khởi điểm cho thuê mặt bằng tại Bến xe khách Vũng Tàu và Bến xe khách Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

 1. Tên, điạ chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
 • Tên đơn vị: Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Địa chỉ: số 192, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu.
 1. Thông tin về tài sản tổ chức đấu giá:

Đính kèm chi tiết Phụ lục 01: Danh mục sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Công ty Dịch vụ bến xe.

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
 • Tổ chức đấu giá đăng ký tham gia phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
 • Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 26/05/2022 đến 17 giờ ngày 01/06/2022.
 • Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên; Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.
 • Địa điểm: Phòng TCHC-LĐTL, Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 192, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.385.777.

Lưu ý: + Hồ sơ nộp trực tiếp tại Công ty dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Giấy CMND hoặc CCCD để đối chiếu);

+ Những tổ chức đấu giá không được lựa chọn, Công ty Dịch vụ Bến xe sẽ không  thông báo và không hoàn trả lại hồ sơ.

Công ty Dịch vụ bến xe trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Đính kèm file Thông báoChi tiết phụ lục 1


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 28
Tất cả: 24426767

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp