Thông báo Thông báo

TXHÔNG BÁO công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022 như sau:

          - Phụ lục 1: Danh sách cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Phụ lục 2: Danh sách cấp phù hiệu xe buýt.

- Phụ lục 3: Danh sách cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định.

- Phụ lục 4: Danh sách cấp phù hiệu xe công – ten – nơ.

- Phụ lục 5: Danh sách cấp phù hiệu xeđầu kéo.

- Phụ lục 6:Danh sách cấp phù hiệu xehợp đồng.

- Phụ lục 7: Danh sách cấp phù hiệu xe tải.

- Phụ lục 8: Danh sách cấp phù hiệu xe taxi.

- Phụ lục 9: Danh sách cấp phù hiệu xe trung chuyển.

(Đính kèm phụ lục)

Xem nội dung chi tiết thông báo : Tại đây

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 19325108

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp