Thông báo Thông báo

Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải

THÔNG BÁO

Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Sở Giao thông vận tải thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Lãnh đạo Sở như sau:

 1. Địa điểm tiếp công dân

Phòng Tiếp dân, Lầu 2, Sở Giao thông vận tải, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, địa chỉ số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

 1. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng:  Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút;

        3. Tiếp công dân thường xuyên

Tháng/năm

Thời gian

Lãnh đạo Sở GTVT tiếp công dân

Phòng, đơn vị cùng tiếp công dân

01/2022

Thứ Hai ngày 10/ 01 /2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV, có liên quan

02/2022

Thứ Tư ngày

09/02/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

3/2022

Thứ Hai ngày

07/3/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

4/2022

Thứ Hai ngày

04/4/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

5/2022

Thứ Hai ngày

09/5/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

6/2022

Thứ Hai ngày

06/6/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

7/2022

Thứ Hai ngày

04/7/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

8/2022

Thứ Hai ngày

01/8/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

9/2022

Thứ Hai ngày

05/9/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

10/2022

Thứ Hai ngày

03/10/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

11/2022

Thứ Hai ngày

07/11/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

12/2022

Thứ Hai ngày

05/12/2022

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, Phòng CMNV có liên quan

 

Trường hợp Giám đốc Sở GTVT  bận công tác, Phó Giám đốc Sở được phân công thực hiện tiếp công dân.

4. Tiếp công dân đột xuất

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở GTVT tiếp công dân đột xuất đối với các vụ việc quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân và các trường hợp cần thiết khác.

Liên hệ và đăng ký nội dung: Thanh tra Sở GTVT, điện thoại: (02543) 727847 hoặc số điện thoại 02543(727840) để được hướng dẫn.

                                                                                             Nguồn: Thông báo số 5350/TB-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 20539998

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp