Thông báo Thông báo

V/v đề cương tự ôn tập dành cho thi tuyển Chức danh tại Sở Giao thông vận tải.

THÔNG BÁO

V/v đề cương tự ôn tập dành cho thi tuyển

Chức danh tại Sở Giao thông vận tải.

          Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021 thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển nội dung đề cương kiến thức chung (kể cả chuyên ngành) tự ôn tập dành cho các vị trí như sau:

          1/ Vị trí Trưởng phòng Quản lý kết cấu và Chất lượng Công trình giao thông (theo phụ lục danh mục và tài liệu đính kèm);

          2/ Vị trí Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe và Trưởng Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức (theo phụ lục danh mục và tài liệu đính kèm).       

                                                                                               Nguồn: Thông báo số 5029/TB-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 19517039

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp