Thông báo Thông báo

Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 01/9/2021, Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021;

Theo Thông báo này, thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021 (trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng đến việc khám lấy Giấy chứng nhận sức khỏe, Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình, của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có nguyện vọng ứng tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT năm 2021;

Sở Giao thông vận tải thông báo bổ sung về việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT năm 2021, cụ thể như sau:

1. Giữ nguyên thời gian nhận hồ sơ: Tại văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 01/9/2021, từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021 (trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

2. Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có nguyện vọng ứng tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT năm 2021, trong trường hợp chưa chuẩn bị đầy đủ Giấy chứng nhận sức khỏe, Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình, đề nghị vẫn đến nộp Hồ sơ dự tuyển bình thường và Sở Giao thông vận tải vẫn tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển.

3. Việc bổ túc hai (02) loại hồ sơ nêu trên sẽ thực hiện sau khi cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhận được Thông báo công khai danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển của Sở Giao thông vận tải.

4. Văn bản này là một bộ phận không thể tách rời của văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 01/9/2021, Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo./.

                                                                                                   Nguồn: Thông báo số 3029/TB-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 19325163

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp