Thông báo Thông báo

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá tài sản của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá tài sản

của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về thanh lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

          Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CVĐT ngày 17/6/2021 của Cảng vụ đường thủy nội địa về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô 72A-003.74 thanh lý của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá xe ô tô 72A-003.74 thanh lý bao gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

- Website: sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Xe ô tô ISUZU, biển số kiểm soát 72A-003.74; Nhãn hiệu: ISUZU; Số loại: Trooper JACUBS25G; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Số máy: 936099; Số khung: JACUBS25GY-7100802; Năm sản xuất: 2000; Nơi sản xuất: Việt Nam; Đăng ký xe ô tô mang tên Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy chứng nhận đăng ký số 029122 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 02/01/2018.

Giá khởi điểm: 60.800.000 đồng. Bằng chữ: Sáu mươi triệu tám trăm nghìn đồng chẵn. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định, cụ thể như sau:

- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính. Từ 08 giờ, ngày 18 tháng 6 năm 2021 đến 15 giờ, ngày 22 tháng 6 năm 2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  Điện thoại: 0254 3512938.

                                                                                              Nguôn: Thông báo số 212/TB-CVĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19531029

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp