Thông báo Thông báo

Danh sách các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

THÔNG BÁO

Danh sách các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; khoản 7 Điều 11 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Phụ lục 1. Danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động;

Phụ lục 2. Danh sách các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Khi có sự thay đổi về Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải sẽ cập nhật trên Website: http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn./.

Phụ lục 1. Danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động

 

 

TT

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ

LƯU LƯỢNG

HẠNG ĐÀO TẠO

SỐ GPĐT/

SỐ BC-PAĐT

 

 

 

MÔ TÔ

1

Trường Trung cấp nghề - Giao thông vận tải

Cơ sở 1: Đường 3/2 Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ sở 2: Số 566 đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 4, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Website: http://truongdaylaixebrvt.vn

Theo phương án đào tạo của Trường TCN-GTVT

A1, A2

29/BC-PAĐT

 ngày 21/3/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô TÔ

1

Trường Trung cấp nghề - Giao thông vận tải

Cơ sở 1: Đường 3/2 Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ sở 2: Số 566 đường Cách Mạng Tháng Tám Khu Phố 4 Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Website: http://truongdaylaixebrvt.vn

Dưới 1000 học viên

B1, B2, C, D

3526/GP-SGTVT

cấp ngày 28/12/2020

2

Trung tâm Dạy nghề lái xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Cty CP Đạt Phúc)

số 1772V, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên 1000 học viên

B1, B2, C

Số 1251 /GP-SGTVT, cấp ngày 25/5/2020

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Đặng Lâm

Tổ 17, Khu phố Hương Sơn, Phường Long Hương, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu

Dưới 1000 học viên

B1, B2, C

Số 1409/GP-SGTVT; Cấp ngày 08/6/2020

4

Trung tâm Dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân

ấp Láng Cát, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên

1000 HV

B1, B2, C, D, E

Số 2273/GP-SGTVT, Cấp ngày

 26/8/2020

5

Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh

ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

572 HV

B1, B2, C

Cấp ngày 31/10/2016

6

Trung tâm Dạy nghề lái xe Dầu Khí

ấp 6, xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2298 HV

B2, C

Ngày 28/5/2019

cấp lại

 

Phụ lục 2. Danh sách các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

 

TT

TÊN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE

ĐỊA CHỈ

LOẠI

SỐ GCN/

NGÀY CẤP

1

Trung tâm Sát hạch lái xe Thành phố Vũng Tàu – Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

Địa chỉ Cơ sở 1: Đường 3/2 Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Website: http://truongdaylaixebrvt.vn

Loại 3

2079/SGTVT-QLVTPT&NL

 cấp ngày 12/8/2020

2

Trung tâm Sát hạch lái xe Thành phố Bà Rịa –

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

Địa chỉ Cơ sở 2: Số 566 đường Cách Mạng Tháng Tám; Khu Phố 4, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Website: http://truongdaylaixebrvt.vn

Loại 3

 

2078/SGTVT-QLVTPT&NL

 cấp ngày 12/8/2020

 

 

 

3

Trung tâm Sát hạch lái xe Đạt Phúc

số 1772V, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại 2

Số 86/TCĐBVN_QLPT&NL cấp ngày 20/10/2020 .

4

Trung tâm GDNN & Sát hạch lái xe Đặng Lâm

Tổ 17, Khu phố Hương Sơn, Phường Long Hương, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại 2

Số 11/TCĐBVN_QLPT&NL cấp ngày 22/01/2021

 

5

Trung tâm sát hạch lái xe Hải Vân

ấp Láng Cát, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại 1

Số 09/TCĐBVN_QLPT&NL cấp ngày 21/01/2021

 

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 16327343

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp