Thông báo Thông báo

Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng (Công ty TNHH Open99 Vũng Tàu và Công ty TNHH Toàn Thắng)

THÔNG BÁO

Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Văn bản số 06/2020/TB-OP99 ngày 10/11/2020 của Công ty TNHH Open99 Vũng Tàu và 07/11/2020-TTC ngày 07/11/2020 của Công ty TNHH Toàn Thắng về việc bán xe.

Để ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng và không chịu sự quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:

TT

Biển số

Số phù hiệu

Loại hình

Ngày cấp

Ngày

hết hạn

Ghi chú

1

51F26024

7720002956

Taxi

20/7/2020

20/7/2021

Thanh lý (mất phù hiệu)

2

51F26495

7720002953

Taxi

20/7/2020

20/7/2021

3

72B00869

7720000620

Hợp đồng

13/2/2020

13/2/2021

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý về hoạt động kinh doanh vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trong quá trình tuần tra, thanh kiểm tra phát hiện các phương tiện sử dụng phù hiệu nêu trên tiến hành thu hồi phù hiệu và xử lý theo quy định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp./.

 Nguồn: Phòng QLVTPT&NL


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 82
Tất cả: 16327543

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp