Thông báo Thông báo

Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng (HTX DVVT Quyết Tiến & Cty TNHH Toàn Thắng)

Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Văn bản số 09/2020 ngày 21/10/2020 của HTX DVVT Quyết Tiến về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ với thành viên, Thông báo số 31/10/2020/TTC ngày 3/11/2020 của Công ty TNHH Toàn Thắng.

Để ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo danh sách phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng và không chịu sự quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Danh sách đính kèm).

Nhằm tăng cường công tác quản lý về hoạt động kinh doanh vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trong quá trình tuần tra, thanh kiểm tra phát hiện các phương tiện sử dụng phù hiệu nêu trên tiến hành thu hồi phù hiệu và xử lý theo quy định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp./.

STT

Biển số

Đơn vị quản lý

Số phù hiệu

Loại hình

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Ghi chú

1

72B00897

HTX DVVT Quyết Tiến

7720001441

Xe Hợp đồng

27/04/2020

27/04/2020

 

2

72B01431

Công ty TNHH Toàn Thắng

7720003209

Xe Hợp đồng

30/07/2020

31/07/2021

 

3

72B01413

7720001534

Xe Hợp đồng

27/04/2020

27/04/2021

 

4

72B01746

7720003923

Xe Hợp đồng

09/09/2020

24/04/2021

 

5

72B01735

7720003922

Xe Hợp đồng

09/09/2020

24/04/2021

 

6

72B01519

7720000615

Xe Hợp đồng

13/02/2020

13/02/2021

 

7

72B01488

7720001535

Xe Hợp đồng

27/04/2020

27/04/2021

 

8

72B01409

7719005625

Xe chạy tuyến cố định

11/12/2019

11/12/2020

 

9

72B01550

7720003905

Xe chạy tuyến cố định

09/09/2020

24/04/2021

 

 

Nguồn: Phòng QLVTPT&NL


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 103
Tất cả: 16327082

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp