Thông báo Thông báo

Kết quả thi trình bày Đề án, Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả thi trình bày Đề án, Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022

 

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SGTVT  ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông vận tải, về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Kế hoạch số 3066/KH-SGTVT ngày 17/8/2022 của Sở Giao thông vận tải, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022;

 

Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng thi tuyển, Sở Giao thông vận tải thông báo kết quả điểm thi trình bày Đề án, của các ứng viên, cụ thể như sau:

 

Số

TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Vị trí dự tuyển

Số

điểm

Bằng chữ

1

Ôn Tấn Chí

11/11/1981

Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải

73, 88

Bảy mươi ba phẩy tám tám

2

Nguyễn Thị Tường Linh

31/5/1981

88,21

Tám mươi tám phẩy hai mốt

3

Nguyễn Thị Hồng Phúc

09/11/1986

88,35

Tám mươi tám phẩy ba lăm

4

Nguyễn Kim Hoàn

27/12/1974

Trưởng phòng Quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải

89,78

Tám mươichín phẩy bảy tám

5

Nguyễn Hữu Hùng Trường

27/9/1986

88,28

Tám mươi tám phẩy hai tám

 

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gửi đến các ứng viên dự thi được biết./.


                                                                 Nguồn: Thông báo số 4663/TB-SGTVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 39
Tất cả: 24427165

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp