Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO Kết quả thi trình bày Đề án, K ỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải năm 202 2   Căn cứ Quy chế số...
THÔNG BÁO Kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022 Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU...
THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022   Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022...
I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa...
  THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại b ến xe khách Vũng Tàu và b ến xe khách Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa...
THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022 Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ...
THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải   Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Sở Giao thông vận tải thông báo Lịch...
THÔNG BÁO V/v đề cương tự ôn tập dành cho thi tuyển Chức danh tại Sở Giao thông vận tải.           Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp...
THÔNG BÁO Về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe sau thời gian áp dụng  Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . Thực hiện Công văn số...
Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 11325 /UBND-VP ngày 26 /8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bằng xe...
Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 01/9/2021, Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao...
Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Căn cứ Quy định số...
Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 11325 /UBND-VP ngày 26 /8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bằng xe...
  THÔNG BÁO  Điều chỉnh điểm  điểm giao nhận hàng hoá và hành trình đi, đến các điểm  giao nhận hàng hoá trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ...
Hiển thị 1 - 15 of 35 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 20330507

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp