Thông báo Thông báo

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa...
  THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại b ến xe khách Vũng Tàu và b ến xe khách Bà Rịa thuộc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa...
THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022 Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ...
THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải   Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Sở Giao thông vận tải thông báo Lịch...
THÔNG BÁO V/v đề cương tự ôn tập dành cho thi tuyển Chức danh tại Sở Giao thông vận tải.           Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp...
THÔNG BÁO Về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe sau thời gian áp dụng  Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . Thực hiện Công văn số...
Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 11325 /UBND-VP ngày 26 /8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bằng xe...
Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 01/9/2021, Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao...
Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Căn cứ Quy định số...
Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 11325 /UBND-VP ngày 26 /8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bằng xe...
  THÔNG BÁO  Điều chỉnh điểm  điểm giao nhận hàng hoá và hành trình đi, đến các điểm  giao nhận hàng hoá trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ...
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Phục...
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá tài sản của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; Căn cứ Quyết...
  THÔNG BÁO Danh sách các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số...
Hiển thị 1 - 15 of 32 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 19325031

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp