Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO Về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe sau thời gian áp dụng  Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . Thực hiện Công văn số...
Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 11325 /UBND-VP ngày 26 /8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bằng xe...
Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 01/9/2021, Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao...
Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Căn cứ Quy định số...
Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 11325 /UBND-VP ngày 26 /8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bằng xe...
  THÔNG BÁO  Điều chỉnh điểm  điểm giao nhận hàng hoá và hành trình đi, đến các điểm  giao nhận hàng hoá trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ...
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Phục...
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá tài sản của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; Căn cứ Quyết...
  THÔNG BÁO Danh sách các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số...
THÔNG BÁO Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Văn bản số 06/2020/TB-OP99 ngày 10/11/2020 của Công ty TNHH Open99 Vũng Tàu và...
Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Văn bản số 09/2020 ngày 21/10/2020 của HTX DVVT Quyết Tiến về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ...
THÔNG BÁO Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Văn bản số 25/09/2020-TTC ngày 25/09/2020 của Công ty TNHH Toàn Thắng về việc...
THÔNG BÁO Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Giấy đề nghị cấp phù hiệu số 24/2020/ĐNPH-HTX ngày 21/8/2020 của HTX DV VT...
THÔNG BÁO Về việc phù hiệu không còn hiệu lực sử dụng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Văn bản số 04.2020/LP ngày 10/8/2020 của HTX DV VT Lộc Phát về việc xe xin ra...
Hiển thị 1 - 15 of 27 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 23
Tất cả: 15288568

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp