Quy hoạch, kế hoạch GTVT Quy hoạch, kế hoạch GTVT

Tạm dừng quy hoạch các bến cảng dịch vụ hàng hải, dầu khí tại huyện Côn Đảo

Đề xuất tạm dừng quy hoạch các bến cảng dịch vụ hàng hải, dầu khí, LNG thuộc hệ thống cảng biển trên địa bàn huyện Côn Đảo là nhằm bảo tồn môi trường thiên nhiên hiện hữu trên địa bàn.

Tạm dừng quy hoạch các bến cảng dịch vụ hàng hải, dầu khí tại huyện Côn Đảo

Cảng Bến Đầm - Côn Đảo

Sở GTVT Bà Rịa – Vũng Tàu vừa đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản đề nghị Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam tạm dừng quy hoạch các bến cảng dịch vụ hàng hải, dịch vụ dầu khí, LNG thuộc hệ thống cảng biển trên địa bàn huyện Côn Đảo và cập nhật điều chỉnh trong Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 và quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Đông Nam bộ giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

Lãnh đạo Sở GTVT Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết là theo Quyết định số 3655/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Côn Đảo được quy hoạch 3 khu bến cảng biển.

Trong đó, bến cảng Bến Đầm là bến cảng tổng hợp và hành khách, tiếp nhận tàu 10.000 – 30.000 DWT (tàu khách 50.000 GT). Hiện nay Ban Quản lý cảng Bến Đầm là đơn vị vận hành khai thác.

 

Bến cảng dịch vụ hàng hải và dịch vụ dầu khí là bến cảng tổng hợp cho tàu trọng tải 30.000 DWT và Bến cảng LNG Côn Đảo là cảng chuyên dụng. Trước đây có một số nhà đầu tư xin chủ trương để nghiên cứu đầu tư dự án Bến cảng dịch vụ hàng hải và dịch vụ dầu khí và Bến cảng LNG Côn Đảo, tuy nhiên do các nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện dự án nên UBND tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư của các dự án này.

Sở GTVT Bà Rịa –Vũng Tàu cho rằng, với thế mạnh về du lịch về tâm linh, bảo tồn cảnh vật nhiên nhiên, công tác bảo vệ cảnh quan môi trường tại huyện Côn Đảo hết sức quan trọng. Trước đó, Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thống nhất chủ trương tạm dừng thu hút đầu tư dự án cảng biển trên địa bàn huyện Côn Đảo nhằm bảo tồn môi trường thiên nhiên hiện hữu.

Hiện nay, Bộ GTVT đang lập Quy hoạch Hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II/2021 và tiếp tục thực hiện lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Đông Nam bộ giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

                                                                                              Nguồn:baodautu.vn

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 22152949

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp