Quy hoạch, kế hoạch GTVT Quy hoạch, kế hoạch GTVT

Qui hoạch nút giao giữa mạng lưới đường tỉnh với mạng lưới đường Quốc lộ và Cao tốc đi qua địa bàn tỉnh.

1/ Trên hành lang Quốc lộ 51:

- Nút giao cùng mức vòng xoay giữa QL.51 với đường Khu CN Mỹ Xuân A2 - Mỹ Xuân B, hoàn thành trước năm 2010.

- Nút giao khác mức vòng xoay tại Mỹ Xuân (giữa QL.51 và trục Mỹ Xuân-Ngãi Giao), cầu vượt theo hướng đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao, hoàn thành theo tiến độ nâng cấp đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại điểm giao giữa QL.51 và đường Chinfon vào khu CN Phú Mỹ, hoàn thành theo tiến độ thi công đường Chinfon.

- Nút giao khác mức giữa QL.51 với đường vào khu công nghiệp Thị Vải nối tiếp đường Vành đai 4 vùng KTTĐ Phía Nam, cầu vượt theo hướng đường vào khu công nghiệp Thị Vải, hoàn thành theo tiến độ thi công các tuyến đường.

- Nút giao khác mức giữa QL.51 với đường Thị Vải-Hội Bài-Tóc Tiên, cầu vượt theo hướng Thị Vải-Hội Bài-Tóc Tiên, hoàn thành khi thi công tuyến Thị Vải-Hội Bài-Tóc Tiên.

- Nút giao khác mức giữa QL.51 với đường nối Cửa Lấp ra Gò Găng, cầu vượt theo hướng đường Cửa Lấp-Gò Găng, hoàn thành khi thi công tuyến Cửa Lấp nối ra đường Gò Găng.

- Nút giao khác mức giữa QL.51 với đường Cầu Cháy-Gò Găng, cầu vượt theo hướng đường Cầu Cháy-Gò Găng, hoàn thành khi thi công tuyến Cầu Cháy-Gò Găng.

2/ Trên hành lang Quốc lộ 56:

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại Thị trấn mới Kim Long, theo qui hoạch được duyệt.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại Thị trấn Ngãi Giao (giữa QL.56 và trục Đông-Tây số 1 Mỹ Xuân-Ngãi Giao), đã hoàn thành theo qui hoạch được duyệt.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại Suối Nghệ (giữa QL.56 và trục Đông-Tây số 2 Châu Pha-Suối Nghệ-Đá Bạc), hoàn thành theo tiến độ thi công trục đường Châu Pha-Suối Nghệ-Đá Bạc.

- Nút giao khác mức giữa QL.56 và đường Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu vượt theo hướng đường cao tốc, hoàn thành theo tiến độ thi công đường cao tốc.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại điểm giao giữa QL.56 dự kiến tránh TX.Bà Rịa với QL.51 tại gíáp ranh Tân Thành, hoàn thành theo tiến độ thi công QL.56 dự kiến tránh TX.Bà Rịa.

3/ Trên hành lang Quốc lộ 55:

- Nút giao khác mức giữa QL.55 và đường Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại Vũng Vằn, cầu vượt theo hướng đường cao tốc, hoàn thành theo tiến độ thi công đường cao tốc.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại Thị trấn Đất Đỏ (giao QL.55 với trục Bắc-Nam số 2 Long Tân-Phước Hải, theo qui hoạch được duyệt.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại Láng Dài (giao QL.55 với trục Bắc-Nam số 3 Lộc An-Láng Dài nối dài, hoàn thành theo tiến độ thi công trục Bắc-Nam số 3.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại Phước Bửu (giao QL.55 với trục Bắc-Nam số 4 ĐT.328-Phước Bửu-Hồ Tràm), hoàn thành theo tiến độ thi công trục Bắc-Nam số 4.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại Bưng Riềng (giao QL.55 với trục Bắc-Nam số 6 Hồ Cốc-Bưng Riềng nối dài), hoàn thành theo tiến độ thi công trục Bắc-Nam số 6.

4/ Trên hành lang Đường cao tốc dự kiến:

- Nút giao khác mức giữa đường Cao tốc với đường Vành đai 4 vùng KTTĐPN và đường Mỹ Xuân-Giãi Giao, cầu vượt theo hướng đường cao tốc, hoàn thành theo tiến độ thi công đường cao tốc.

- Nút giao khác mức giữa đường Cao tốc với Quốc lộ 56 tại Hòa Long, cầu vượt theo hướng đường cao tốc, hoàn thành theo tiến độ thi công đường cao tốc.

- Nút giao khác mức giữa đường Cao tốc với Quốc lộ 55 tại Vũng Vằn, cầu vượt theo hướng đường cao tốc, hoàn thành theo tiến độ thi công đường cao tốc.

- Nút giao cùng mức vòng xoay tại điểm cuối đường cao tốc (giao đường ra Cửa Lấp), hoàn thành theo tiến độ thi công đường cao tốc.

- Làm cầu vượt trên đường cao tốc qua tất cả các trục đường tỉnh: Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao, Phú Mỹ-Tóc Tiên, Hội Bài-Tóc Tiên, Châu Pha-Hắc Dịch, các trục đường TX.Bà Rịa.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 22238400

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp