Quy hoạch, kế hoạch GTVT Quy hoạch, kế hoạch GTVT

Qui hoạch hệ thống cảng thủy nội địa

Hệ thống cảng thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là các đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa các cảng biển, các KCN với ĐBSCL, TPHCM… phục vụ vận tải hàng hóa và hành khách nội tỉnh, liên tỉnh.

Hệ thống cảng thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cập nhật qui hoạch theo "Quy hoạch chi tiết cảng và đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2005-2020" được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 556/QĐ-UB ngày 07/12/2005, bao gồm:

1/ Nhóm cảng trung chuyển hàng hóa đường biển: Cảng Bàn Thạch, Mỏ Nhát, Bến Đình. Tổng công suất năm 2010 (khoảng 1,0 triệu tấn, 70.000TEU), năm 2020 (khoảng 1,8 triệu tấn, 240.000 TEU).

2/ Nhóm cảng phục vụ dân sinh: Bà Rịa 1, Cây Khế, Bà Rịa 2. Tổng công suất năm 2010 (0,9 triệu tấn, 39.000 hành khách), năm 2020 (2,8 triệu tấn, 68.000 hành khách).

3/ Nhóm cảng VLXD: Hải Sơn, Long Sơn (đã có DA nghiên cứu), Đức Hạnh, Minh Trang. Tổng công suất năm 2010 (1,3 triệu tấn), năm 2020 (1,3 triệu tấn).

4/ Nhóm cảng - bến vận chuyển HK và du lịch: Côn Đảo, Cầu Đá (nâng cấp), Cát Lở (duy trì), Cầu Quan (duy trì), S.Mai-B.Đình (xây mới). Tổng công suất năm 2010 (577.000 hành khách), năm 2020 (999.000 hành khách).

5/ Nhóm cảng thủy sản: Cảng cá Lộc An (Đất Đỏ); Cảng cá Phước Hiệp, Tân Phước, Lò Vôi thuộc xã Phước Tỉnh (Long Điền); Cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu); Riêng cảng cá Gò Găng sẽ không phát triển theo chủ trương của tỉnh.

6/ Các khu tránh trú bão cho tàu thuyền:

- Dự án đầu tư xây dựng Khu tránh trú bão cho tàu thuyền cửa Sông Dinh dự kiến khởi công vào đầu năm 2007 tại sông Dinh (TP.Vũng Tàu) với diện tích khoảng 5ha, qui mô neo đậu đoàn tàu 1200 chiếc các loại, công suất tàu lớn nhất có thể vào trú bão là 600-1000CV.

- Khu tránh bão cho tàu thuyền tại Côn Đảo (đã được qui hoạch trong hệ thống cảng biển).

- Các tàu thuyền đang hoạt động tại các khu vực khác nhau được bố trí tránh bão trên các sông Cái Mép, vàm Ông Bền, sông Ăn Thịt, sông Cửa Lấp, luồng vào cửa Lộc An.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 16
Tất cả: 22238701

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp