Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 5 năm 2021
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 05 NĂM 2021
STT KHÓA HỌC
ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
 SÁT HẠCH 
NGÀY
 SÁT HẠCH 
SL
D. KIẾN
HẠNG SH GHI
CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 9/5/2021 300 A1 CN-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 9/5/2021 300 A1 CN-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 30/5/2021 300 A1 CN-VT
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 30/5/2021 300 A1 CN-BR
5 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 14/5/2021 35 A2 T6-VT
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D, E 
6 K61B2+K62B2+K63B2+K64B2+K65B2+K18C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 5/5/2021 300  B2, C T4
7 K66B2+K67B2+K68B2+K69B2+K70B2+K19C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 8/5/2021 300  B2, C  
8 K37B11+K339B2+K274C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 8/5/2021 300 B11+B2+ C  
9 K73B11+K152B2+K153B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 9/5/2021 300 B11+B2+ C  
10 K29;K30B11+K164;K165B2+K160;K161C+K44C-E TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 15/5/2021 300 B11+B2+C+D+E  
11 CC3/2021 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 15/5/2021 10 D  
12 K75B2+K31B11 TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 15/5/2021 250 B11+B2+ C  
13 K71B2+K72B2+K73B2+K74B2+K75B2+K20C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 16/5/2021 300  B2, C  
14 K74B11+K154B2+K155B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 16/5/2021 300 B11+B2+ C  
15 K81B2+K82B2+K83B2+K84B2+K85B2+K22C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 19/5/2021 300  B2, C T4
16 Các khóa tồn, vắng rớt TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 22/5/2021 300 B11+B2+C+D+E  
17 K38B11+K340B2+K275C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 22/5/2021 300 B11+B2+ C  
18 K13B2+K01B2+K01B11+K05C TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 26/5/2021 300 B11+B2+C T4
19 K166;K167B2+K162;K163C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 29/5/2021 300 B11+B2+C+D+E  
20 CC4/2021 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 29/5/2021 10 D  
21 K39B11+K276C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 29/5/2021 70 B11+B2+ C  
22 K75B11+K55C+K56C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 29/5/2021 250 B11+B2+ C  
23 K76B2+K77B2+K78B2+K79B2+K80B2+K21C TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đặng Lâm 30/5/2021 300  B2, C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 19524567

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp