Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 3 năm 2021
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 03 NĂM 2021
STT KHÓA HỌC
ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
 SÁT HẠCH 
NGÀY
 SÁT HẠCH 
SL
D. KIẾN
HẠNG SH GHI
CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 7/3/2021 300 A1 CN-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 7/3/2021 300 A1 CN-BR
3 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 20/3/2021 300 A1 T7-VT
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 21/3/2021 300 A1 CN-BR
5 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 26/3/2021 35 A2 T6-VT
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 K154B2+K155B2+K150C+K151C+K17B11+K18B11 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 6/3/2021 300 B11+B2+C+D+E  
7 Khóa C/c 12/2020 + C/c 01/2021 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 6/3/2021 20 D  
8 Các khóa tồn, vắng, rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 6/3/2021 300  B2, C  
9 K70B11+K148B2+K53C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 7/3/2021 250 B11+B2+ C  
10 K156B2+K157B2+K152C+K153C+K19B11+K20B11 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 13/3/2021 300 B11+B2+C+D+E  
11 K73B2+K29B11+K46C TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 13/3/2021 250 B11+B2+ C  
12 K9B2+K10B2+K6B11 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 14/3/2021 250 B11+B2+C  
13 K71B11+K54C TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 14/3/2021 250 B11+B2+ C  
14 K337B2+K35B11+K272C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 20/3/2021 250 B11+B2+ C  
15 Các khóa tồn, vắng, rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 21/3/2021 300  B2, C  
16 K158B2+K159B2+K154C+K154C+K21B11+K22B11 TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 27/3/2021 300 B11+B2+C+D+E  
17 Các khóa tồn, vắng, rớt TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 27/3/2021 300  B2, C  
18 K149B2+K150B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 28/3/2021 200 B2  
19 K273C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 28/3/2021 100 C  
20 K11B2 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 28/3/2021 250 B11+B2+C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...
 • 1154/QĐ-UBND (17/05/2021)
  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...
 • 08/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
 • 09/2021/TT-BGTVT (19/04/2021)
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
 • 08/2021/NĐ-CP (28/01/2021)
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 40
Tất cả: 16210150

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp