Lịch sát hạch cấp GPLX Lịch sát hạch cấp GPLX

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE 
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 01 NĂM 2021
STT KHÓA HỌC
ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO
ĐỊA ĐIỂM
 SÁT HẠCH 
NGÀY
 SÁT HẠCH 
SL
D. KIẾN
HẠNG SH GHI
CHÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ  A1 - A2 - Máy kéo A4
1 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 09/1/2021 300 A1 T7-VT
2 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 10/1/2021 300 A1 CN-BR
3 Khóa A2 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 22/1/2021 35 A2 T6-VT
4 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 23/1/2021 300 A1 T7-VT
5 Khóa A1 Trường TCN-GTVT TTSHL3 Trường TCN-GTVT 24/1/2021 300 A1 CN-BR
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG  B1, B2, C, D ,E 
6 K11B11+K12B11+K150B2+K151B2+K42E TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 9/1/2021 300 B11+B2+C+D+E  
7 K32B11+K333B2+K269C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 9/1/2021 200 B11+B2+ C  
8 HS khóa mới được duyệt thi ; HS các khóa vắng, rớt  TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 10/1/2021 300  B2, C  
9 K13B11+K14B11+K151AB2+K146C TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 16/1/2021 300 B11+B2+C+D+E  
10 K66B11+K142B2+K143B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 16/1/2021 250 B11+B2+ C  
11 K334B2+K270C Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 17/1/2021 200 B11+B2+ C  
12 K15B11+K16B11+K151BB2+K147A+K147B+K43E+K50D TTDN&ĐTSHLX Hải Vân TTSHLX Hải Vân 23/1/2021 300 B11+B2+C+D+E  
13 Khóa C/c 11/2020 Trường TCN-GTVT TTSHLX Hải Vân 23/1/2021 10 D  
14 K71B2+K72B TTDNLX Hoàng Anh TTSHLX Đạt Phúc 23/1/2021 250 B11+B2+ C  
15 K7B2+K3C TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 24/1/2021 150 B11+B2+C  
16 K67B11+K68B11+K144B2 TTDNLX Đạt Phúc TTSHLX Đạt Phúc 24/1/2021 250 B11+B2+ C  
17 HS khóa mới được duyệt thi ; HS các khóa vắng, rớt  TTDNLX Dầu Khí TTSHLX Đạt Phúc 30/1/2021 300  B2, C  
18 K5B11+K8B2 TTGDNN Đặng Lâm TTSHLX Đặng Lâm 30/1/2021 150 B11+B2+C  
19 K335B2 Trường TCN-GTVT TTSHLX Đạt Phúc 31/1/2021 200 B11+B2+ C  

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 19531129

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp