Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Phù hiệu xe (tháng 6/2020)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Phù hiệu xe

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Dữ liệu trích xuất trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TBGSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 6/2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLVTPT&NL,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thu hồi 27 Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải cấp, thời hạn thu hồi trong vòng 01 tháng kể từ ngày đơn vị nộp lại phù hiệu.

Lý do: Phương tiện vi phạm tốc độ vượt quá so với tốc độ quy định (Đính kèm Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1000km).

Điều 2: Giám đốc đơn vị có trách nhiệm nộp lại Phù hiệu vận tải bằng xe ô tô cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Quyết định này;

Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý của đơn vị; xử lý nghiêm khắc các trường hợp lái xe vi phạm và báo cáo bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải.

Điều 3:Trưởng phòng QLVT PT&NL, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Giám đốc các đơn vị vận tải tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Thượng Chí

 

        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM

 

Từ ngày: 01/06/2020

Đến ngày: 30/06/2020

 

STT

Biển kiểm soát

Loại hình

Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

Tổng km hành trình

Lần

/1000 Km

1

72C04371

Xe Container

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI PHÚ MỸ

18

6,55277

2.746,93

2

72C12130

Xe đầu kéo

CÔNG TY CP KINH DOANH VLXD SỐ 15

20

5,04566

3.963,80

3

72A17964

Xe taxi

CÔNG TY TNHH ĐT DV VT THUẬN PHÁT

30

8,03288

3.734,65

4

51B09901

Xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH TM DV VT MINH TRỌNG

15

8,95733

1.674,61

5

72B03173

Xe bus

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

233

46,76442

4.982,42

6

72B02997

Xe bus

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

187

30,09333

6.214,00

7

72B03156

Xe bus

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

150

25,39951

5.905,63

8

72B03043

Xe bus

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

138

32,65864

4.225,53

9

72B03052

Xe bus

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

99

18,69117

5.296,62

10

72B03083

Xe bus

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

84

16,43620

5.110,67

11

72B03041

Xe bus

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

77

16,77270

4.590,79

12

72B01328

Xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH TRỊNH MẠNH THẮNG

19

5,18316

3.665,72

13

72B02060

Xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH TRỊNH MẠNH THẮNG

8

7,71192

1.037,36

14

72LD00519

Xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÚ CHÍNH HÒA HIỆP

174

10,08275

17.257,19

15

72B01525

Xe tuyến cố định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÚ CHÍNH HÒA HIỆP

47

9,53426

4.929,59

16

72B03446

Xe du lịch

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DVDL HOA MAI

93

10,46475

8.886,97

17

72B03568

Xe tuyến cố định

DNTN DVVT DUY TÙNG

120

6,16873

19.452,94

18

72B02947

Xe tuyến cố định

DNTN DVVT DUY TÙNG

23

5,67534

4.052,62

19

72C08896

Xe Container

HTX DV VT QUYẾT TIẾN

98

17,06147

5.743,94

20

72B00969

Xe bus

HTX DV VT THÀNH PHỐ BÀ RỊA

62

9,73835

6.366,58

21

72A27349

Xe hợp đồng

HTX DV DL VT PHƯƠNG NAM

25

5,75068

4.347,31

22

72B03382

Xe hợp đồng

HTX DV VT LỘC PHÁT

9

9,00000

623,57

23

72B03220

Xe hợp đồng

HTX DV VTTHIÊN ƯNG

46

8,30560

5.538,43

24

72C12662

Xe tải

HTX DV VTTHIÊN ƯNG

44

5,86940

7.496,51

25

72B03065

Xe hợp đồng

HTX DV VTTHIÊN ƯNG

39

6,24390

6.246,10

26

72B03177

Xe hợp đồng

HTX DV VTTHIÊN ƯNG

36

8,66730

4.153,54

27

72B01288

Xe hợp đồng

HTX DV VTTHIÊN ƯNG

29

6,14053

4.722,72

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 25
Tất cả: 20330712

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp