Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Thông báo: V/v phân bổ quy mô số lượng phương tiện vận tải hành khách bằng Taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt "Quy hoạch phát triển vận tải bằng Taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"; căn cứ Quyết định số 503/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2015 về Công bố "Quy hoạch phát triển vận tải bằng Taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030",

Sở Giao thông vận tải đã Ban hành Kế hoạch số 2629/KH-SGTVT ngày 24/11/2015 về phát triển vận tải bằng Taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.

 

1.Quy mô số lượng phương tiện Taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020.

QUY MÔ ĐOÀN PHƯƠNG TIỆN

TT

Năm

 

Địa phương

Hiện tại

Quy hoạch năm 2020

Ghi chú

1

TP.Vũng Tàu

687

904

 

2

TP.Bà Rịa

138

155

 

3

Huyện Long Điền

8

68

 

4

Huyện Đất Đỏ

0

48

 

5

Huyện Xuyên Mộc

33

76

 

6

Huyện Châu Đức

5

75

 

7

Thị xã Phú Mỹ

44

86

 

8

Huyện Côn Đảo

71

126

 

Tổng

986

1538

 

 

2. Các đơn vị vận tải đang tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

 1. Thành phố Vũng Tàu

TT

Đơn vị

Số lượng xe

Ghi chú

1

Công ty TNHH Đồng ĐứcTrí

44

 

2

Công ty TNHH TM & VT Sinh Thái

16

 

3

Công ty TNHH 1TV Mai Linh Vũng Tàu

147

 

4

CN Công ty CP Ánh Dương VN

118

 

5

CN Công ty CP Sun Taxi tại BRVT

111

 

6

Công ty CP DV PT GTVT Vũng Tàu

139

 

7

CN Vũng Tàu Công ty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES

67

 

8

Công ty cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn - CN Vũng Tàu

36

 

9

CN HTX Hòa Bình Xanh tại BRVT

9

 

Tổng

687

 

 

 1. Thành phố Bà Rịa

TT

Đơn vị

Số lượng xe

Ghi chú

1

Công ty TNHH Taxi Bà Rịa

60

 

2

Công ty TNHH TM VT Taxi Vũng Tàu

31

 

3

CN Công ty CP Sun Taxi tại BRVT

15

 

4

Công ty TNHH DV & PT Minh Thắng

32

 

Tổng

138

 

 

 1. Huyện Xuyên Mộc

TT

Đơn vị

Số lượng xe

Ghi chú

1

Công ty TNHH DV VT TM Bình An

13

 

2

CN Công ty CP Sun Taxi tại BRVT

5

 

3

Công ty TNHH ĐT DV VT Thuận Phát

15

 

Tổng

33

 

 

 1. Huyện Côn Đảo

TT

Đơn vị

Số lượng xe

Ghi chú

1

DNTN Đức Xuân

32

 

2

Công ty CP VT Sài Gòn Côn Đảo

29

 

3

CN CTY CP TĐ Mai Linh tại Côn Đảo

10

 

Tổng

71

 

 

 1. Huyện Châu Đức

TT

Đơn vị

Số lượng xe

Ghi chú

1

CN Công ty CP Sun Taxi tại BRVT

05

 

Tổng

05

 

 

 1. Thị xã Phú Mỹ

TT

Đơn vị

Số lượng xe

Ghi chú

1

CN Công ty CP Sun Taxi tại BRVT

10

 

2

Công ty TNHH OPEN99 Vũng Tàu

34

 

Tổng

44

 

 

 1. Huyện Long Điền

TT

Đơn vị

Số lượng xe

Ghi chú

1

CN Công ty CP Sun Taxi tại BRVT

08

 

Tổng

08

 

 

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Sở Giao thông vận tải đã cấp Phù hiệu xe Taxi cho 986 phương tiện tham gia kinh doanh loại hình vận tải hành khách bằng xe taxi.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp nhận và thẩm định phương án kinh doanh của đơn vị khi có nhu cầu thay đổi, sau đó mới tiến hành thủ tục cấp phù hiệu theo quy định. Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị vận tải biết và triển khai hiện việc bổ sung xe mới theo lộ trình của Quy hoạch./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...
 • 1579/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam...
 • 1769/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...
 • 1829/QĐ-TTg (23/12/2021)
  Phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ...
 • 08/2021/QĐ-UBND (10/06/2021)
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành,...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 19325205

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp