Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Thư cảm ơn đã tham gia khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của Sở GTVT

THƯ CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã nhận được sự đánh giá, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

Sự quan tâm, hỗ trợ đánh giá, đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân là những yếu tố quan trọng để nhìn nhận lại kết quả thực hiện trong năm 2023 và trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ; đồng thời là nguồn động viên quan trọng để Sở Giao thông vận tải đúc kết, rút kinh nghiệm để công tác cải cách hành chính ngày càng hoàn thiện hơn, hướng đến nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của Sở.

Sở Giao thông vận tải trân trọng gửi đến Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân lời cảm ơn sâu sắc và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đánh giá, đóng góp ý kiến của Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân trong các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Sở Giao thông vận tải


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 22188328

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp