Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Về việc thu hồi Giấy phép xe tập lái của Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh

gày 30/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, đã ban hành quyết định số 183/QĐ-SGTVT Thu hồi 22 Giấy phép xe tập lái đã cấp cho Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh.

(Có danh sách thu hồi các giấy phép xe tập lái kèm theo)

Lý do thu hồi: Các xe ô tô tập lái trên chưa lắp thiết bị DAT. Đối chiếu với quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, các xe ô tô trên không đáp ứng các điều kiện của xe tập lái dùng để đào tạo lái xe ô tô theo quy định.

Xem nội dung chi tiết quyết định: Tại đây


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 163
Tất cả: 24425907

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp