Khen thưởng, xử phạt Khen thưởng, xử phạt

Xem nội dung chi tiết Quyết định: Tại đây
  QUYẾT ĐỊNH V/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa –...
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Phù hiệu xe   GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện...
Xem file chi tiết đính kèm : Tại đây
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Giấy đề nghị cấp phù hiệu ngày 09/01/2020 của Công ty TNHH Taxi Bà Rịa. Để ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù...
Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về...
Hiển thị 1 - 15 of 48 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 20331121

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp