Khen thưởng, xử phạt Khen thưởng, xử phạt

  Đính kèm Quyết định số 08/QĐ-SGTVT ngày 05/01/2024 của Sở Giao thông vận tải BRVT, tại đây.  Đính kèm danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tại đây
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại công văn số 7323/VPCP-KSTT ngày 23/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án...
        Đính kèm văn bản số 5456/BC-SGTVT                                    ...
THƯ CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã...
gày 30/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, đã ban hành quyết định số 183/QĐ-SGTVT Thu hồi 22 Giấy phép xe tập lái đã cấp cho Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh. (Có danh sách...
Ngày 30/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, đã ban hành quyết định số 184/QĐ-SGTVT Thu hồi 33 Giấy phép xe tập lái đã cấp cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Việt An. (Có danh...
Xem nội dung chi tiết Quyết định: Tại đây
  QUYẾT ĐỊNH V/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa –...
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Phù hiệu xe   GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện...
Xem file chi tiết đính kèm : Tại đây
Hiển thị 1 - 15 of 54 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2023/NĐ-CP (14/05/2023)
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
 • 3866/QĐ-UBND (17/01/2023)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh...
 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 24427214

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp