Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Địa chỉ website dùng để đăng ký thông tin người dân có nhu cầu từ tỉnh khác về Bà Rịa- Vũng Tàu vầ từ tỉnh Bà Rịa _Vũng Tàu muốn về các tỉnh khác

 NGƯỜI DÂN CÓ NHU CẦU TỪ CÁC TỈNH KHÁC MUỐN VỀ TỈNH BR-VT, VÀ TỪ TỈNH BR-VT MUỐN VỀ CÁC TỈNH KHÁC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐƯỜNG LINK  BÊN DƯỚI.

 1. Đăng ký hỗ trợ về tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho người lao động, học tập tại tỉnh/thành khác: https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn/vi/dangkyveque?Loai=1

2. Đăng ký hỗ trợ về tỉnh/thành khác cho người lao động, học tập tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn/vi/dangkyveque?Loai=2

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 17
Tất cả: 20331021

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp