Hoạt động Sở GTVT Hoạt động Sở GTVT

Lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải

 

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021;

Theo Kế hoạch số 3030/KH-SGTVT ngày 10/9/2021 của Sở Giao thông vận tải về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công năm 2021.

Để tổng hợp được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về quy trình, thủ tục hành chính và tác phong làm việc của công chức Sở Giao thông vận tải trong thời gian qua;

Sở Giao thông vận tải gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân Phiếu thăm dò ý kiến (có đính kèm theo).

Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Các ý kiến xin gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/10/2021.

Phiếu thăm dò ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xin vui lòng gửi về Sở Giao thông vận tải, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Hoặc vui lòng gửi vào Email: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn

Download Phiếu thăm dò ý kiến: Tại đây

                                                                                           Nguồn: Công văn số 3154/SGTVT-VP


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022)
  Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
 • 2292/QĐ-UBND (12/08/2022)
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
 • 17/2022/TT-BGTVT (15/07/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29...
 • 16/2022/TT-BGTVT (29/06/2022)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • 134/2021/NĐ-CP (30/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 20331203

Dịch vụ công trực tuyến Sở GTVT

 

Thủ tục hành chính 

Đường sắt Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ VN DVC Đổi GPLX

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT BRVT

 

Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh BRVT

Ủy ban ATGT Quốc gia

 

Cục hàng hải Việt Nam

Cục đường thủy nội địa Việt Nam

 

Tổng cục đường bộ

Việt Nam

Hỏi đáp